Սահմանադրական (Պետական) իրավունք, իրավունք առանձին ճյուղ, որը իրավական նորմերի ամբողջություն է և ամրապնդում է հասարակական ու պետական կարգի հիմքերը։ Սահմանադրական իրավունքը ձևավորվել է որպես հասարակական իշխանության նոր տեսակի երևան գալուն զուգընթաց։

Պետական իրավունքի գլխավոր աղբյուրը սահմանադրությունն է, ուստի իրավունքի այս ճյուղը կոչվում սահմանադրական։ Սահամանադրական իրավունքը սահմանում է հասարակական և պետական կառուցվածքի ձևերը, քաղաքացիների ժողովրդավարական ազատությունները, նրանց հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ իրավունքների ու ազատությունների նյութական, իրավական երաշխիքները և այլն[1]։

Ծանոթագրություններ խմբագրել