Գլխուղեղային նյարդեր

ուղեղաբնից տարածվող 12 զույգ նյարդեր

Գլխուղեղային նյարդեր, ողնաշարավորների ուղեղաբնից տարածվող նյարդեր։ Կաթնասուններն ունեն 12 զույգ գլխուղեղային նյարդեր, որոնք նշանակված են հռոմեական թվերով՝ ըստ իրենց գտնվելու վայրի և նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր անունը։

Դրանք են՝

Ծանոթագրություններ խմբագրել