Վիքիպեդիա:Համագործակցություն/ՌԳԲ ՈւԳԸ

  Համագործակցություն ՌԳԲ ՈւԳԸ հետ   Ցանկեր   Մասնակիցներ ՈՒԳԸ կազմից   Մասնակիցներ ֆակուլտետի ուսանողներից   Ուղեցույց   Կաղապարներ  

Մեր մասինԽմբագրել

Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը (այսուհետ՝ ՈւԳԸ) ԵՊՀ ուսանողներին և ասպիրանտներին միավորող կառույց է։ Նրա նպատակն է նպաստել ուսանողության գիտական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը։ Այդ նպատակով ՈւԳԸ-ն կազմակերպում է գիտաժողովներ, սեմինարներ ու դասախոսություններ, հրատարակում երիտասարդ գիտնականների և ուսանողների գիտական հոդվածները։ 2014 թվականի սեպտեմբերից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ՈւԳԸ-ն համագործակցում է հայերեն Վիքիպեդիայի հետ՝ այն ընդլայնելու նպատակով՝ հիմնականում կատարելով թարգմանություններ օտար լեզուներից։

Տիրապետվող լեզուներ՝