Սպենտա Արմաիտի - պարս.՝ سپنته آرمیتی կամ سپنت اَرمَیتی կամ سپند آرامئیتی - Ահուրա Մազդայի կողմից «Սրբազան Հոգու» միջոցով արարված յոթ Ամահրասպանդներից մեկն է, որին նշանակալի դեր ու տեղ էր տրվում զրադաշտական համայնքում մարդկային հասարակության մեջ։

Գործառույթները խմբագրել

Սպենտա Արմաիտին, ով հանդիսանում էր մայր-երկրի պաշտպանն ու նրա վրա ապրող էակների արարիչներից մեկը, նաև կանանց պաշտպաններ էր ու հովանավորը։ Վերջիններս, իրենց հովանավոր Աստծու նման պետք է լինեին, առողջ ու հնազանդ։ Ի հակադրություն Սպենտա Արմաիտիի, տղամարդկանց պաշտպանն էր համարվում Խշաթրա Վայրիան, ով երկնքի «քարե» պաշտպանն էր ու տղամարդկանց հովանավորը։ Միաժամանակ վերջինս նաև մարտիկների հիմնական աստվածությունն էր, ում ուղղված էին լինում պատերազմ գնացող տղամարդկանց աղոթքները։