Սպենտա Արմաիտի - պարսկերեն՝ سپنته آرمیتی կամ سپنت اَرمَیتی կամ سپند آرامئیتی - Ահուրա Մազդայի կողմից «Սրբազան Հոգու» միջոցով արարված յոթ Ամահրասպանդներից մեկն է, որին նշանակալի դեր ու տեղ էր տրվում զրադաշտական համայնքում մարդկային հասարակության մեջ։

Գործառույթները խմբագրել

Սպենտա Արմաիտին, ով հանդիսանում էր մայր-երկրի պաշտպանն ու նրա վրա ապրող էակների արարիչներից մեկը, նաև կանանց պաշտպաններ էր ու հովնավորը։ Վերջիններս, իրենց հովանավոր Աստծու նման պետք է լինեին, առողջ ու հնազանդ։ Ի հակադրություն Սպենտա Արմաիտիի, տղամարդկանց պաշտպանն էր համարվում Խշաթրա Վայրիան, ով երկնքի «քարե» պաշտպաններ ու տղամարդկանց հովանավորը։ Միաժամանակ վերջինս նաև մարտիկների հիմնական աստվածությունն էր, ում ուղղված էին լինում պատերազմ գնացող տղամարդկանց աղոթքները։

Ծանոթագրություններ խմբագրել