Պին (հունարեն` πι), հունական այբուբենի տասնվեցերորդ տառն է։ Հունական այբուբենում թվային արժեքն է` 80։ Այդ տառից է առաջացել Կիրիլիցայի П տառը։

Հունական այբուբեն
Αα Ալֆա Νν Նյու
Ββ Բետա Ξξ Քսի
Γγ Գամմա Οο Օմիկրոն
Δδ Դելտա Ππ Պի
Εε Էպսիլոն Ρρ Ռո
Ζζ Ձետա Σσς Սիգմա
Ηη Էտա Ττ Տաու
Θθ Թետա Υυ Իփսիլոն
Ιι Յոտա Φφ Ֆի
Κκ Կապպա Χχ Խի
Λλ Լամբդա Ψψ Փսի
Μμ Մյու Ωω Օմեգա
Պատմություն
Հնագույն տեղային տարբերակներ
Դիգամմա ·Խետա ·Սան ·Ցան ·Կոպպա ·
Կցագրեր (ϛ, ϗ, ȣ) ·Տարբերանշաններ
Թվեր՝ (6) · (90) · (900)
Այլ լեզուներում
Բակտրիերեն · Ղպտերեն · Ալբաներեն
Գիտական նշաններ

Category Կատեգորիա • Commons


Π π

Համագրություններ խմբագրել

Նշանակումները խմբագրել

  Մեծ Π տառով՝

 • Մաթեմատիկայում  -ով արտահայտվում է արտադրիչների արտադրյալը, այնպես, ինչպես  -ով՝ գումարը։

Փոքրատառ π-ով՝

 • Մաթեմատիկական π ≈ 3.14159…, հաստատունը՝ շրջանագծի երկարության հարաբերությունը տրամագծին։
 •   ֆունկցիան  -ին չգերազանցող պարզ թվերի քանակն է։.
 • պի-մեզոն տարրական մասնիկը
π թվի հաշվարկման համար շատ մանաձևեր կան

Հարաբերություններ խմբագրել

Հայտնի են   թվի կիրառման շատ տարբերակներ՝

 • Վիետի ֆորմուլան π թվի համար՝
 
pi թվի կիրառմումը գործողությունների մեջ՝  , որի արդյունքում ստացվում է՝
 
մնում է ավելացնել  ր և կիրառել կրկնակի կոսինուսի բանաձևը՝
 
 
 • այլ շարքեր՝
 
 
 • բազմակի շարքեր՝
 
 
  здесь   — простые числа
 , որտեղ   հավասար է արտահայտության արմատին[1]։
 
 
 
 
 , որտեղ   — Բրինգի արմատն է։
 
 • Արտահայտություն երկխոսության միջոցով[2]`
 
 • անկախ ինտեգրալով՝
 

Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. Ромер П. Новое выражение для π(ռուս.) // В.О.Ф.Э.М.. — 1890. — № 97. — С. 2—4.
 2. Weisstein, Eric W., "Pi Squared", MathWorld.


Հունական այբուբեն 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ