Շուղրի Կարմիր վանք

Շուղրի Կարմիր վանք Սև Լեռան (Կիլիկիայի) վանքերից մեկը։ Կարմիր վանքում գումարվել է մի կարևոր կրոնական ժողով որը մերժել է Դավիթ եպիսկոպոսու կաթողիկոսությունը Աղթամարում իբր հակաթոռ Կիլիկիայում Գրիգոր Գ Պահլավունու Ամենայն Հայոց կաթողիկոս ընտրությունից ետք 1113 թվին։ Դավիթ եպիսկոպոս չենթարկվեց ժողովի որոշումներին և Աղթամարի կաթողիկոսությունը հռչակեց ինքնուրույն աթոռ։

Ծամնդավից Շուղրի Կարմիր վանք է տեղափոխվել Սուրբ Լուսավորչի աջը 1105–1116 թ միջև և ապա տեղափոխվել է Ծովք (1116–1149