Կուլոնի հաստատուն, էլեկտրական ուժի հաստատուն, էլեկտրաստատիկ հաստատուն, համեմատականության գործակից Կուլոնի օրենքում։ Նշանակվում է ke։ Ճշգրիտ արժեքը՝ ke = 8.987 551 787 368 1764×109 Ն·մ2/Կ2 (մ/Ֆ)։ Անվանումն ստացել է ֆրանսիացի ֆիզիկոս Շառլ Կուլոնի (1736–1806 թթ.) պատվին։

Արժեքը

խմբագրել

ke Կուլոնի հաստատունի ճշգրիտ արժեքը տրվում է երեք հիմնարար, ինվարիանտ մեծություններով, որոնցով բնութագրում է վակուումը Միավորների միջազգային համակարգում՝ c0 լույսի արագությունը, μ0 մագնիսական թափանցելիությունը և ε0 դիէլեկտրիկական թափանցելիությունը, որոնք Մաքսվելի հավասարումներում կապված են

 

առնչությամբ։

Քանի որ Միավորների միջազգային համակարգի հիմնական միավորներով կազմված էլեկտրամագնիսականության բնական միավորները՝ c0 լույսի արագությունը 299792458մ/վ է, վակուումի մագնիսական թափանցելիությունը՝ μ0–ն 4π·10−7 Հ/մ և դիէլեկտրիկական թափանցելիությունը վակուումում ՝ ε01 /(μ0 c0)8.85418782×10−12 Ֆ/մ[1] է, ապա Կուլոնի հաստատունը կլինի[2]

 

Օգտագործումը

խմբագրել

Կուլոնի հաստատունը օգտագործվում է բազմաթիվ էլեկտրական հավասարումներում, չնայած հաճախ ներկայացվում է որպես էլեկտրական հաստատունի բազմապատկիչ՝

 :

Կուլոնի հաստատունի օգտագործման օրինակներ՝

Կուլոնի օրենքում՝

 :

Էլեկտրական դաշտի էներգիաում՝

 :

Էլեկտրական դաշտի արտահայտության մեջ՝

 :

Տես նաև

խմբագրել

Ծանոթագրություններ

խմբագրել