Կատեգորիայում ընդգրկված են 2006 թվականին ստեղծված երգեր։

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011