Զենոն-Արտաշես, Մեծ Հայքի թագավոր (մ. թ. 18-34), Պոնտոսի և Փոքր Հայքի Պոլեմոն /Ասորական աղբյուրներում հիշվում է Մանովա անվաձևով/ թագավորի որդի, որն ըստ Տակիտոսի, մեծացել էր հայկական միջավայրում, հարմարվել հայերի կենցաղին ու բարքերին։ Զենոնը թագավոր է հռչակվել Հռոմի Տիբերիոս կայսեր զորապետ Գերմանիկոսի /որը ժամանել էր Արտաշատ/ և հայ ավագանու համաձայնությամբ։ Զենոնի գահակալական իրավունքը ճանաչել է նաև Պարթևաց Արտավան 3-րդ թագավորը։ Զենոնն ընդունել է հայերին հարազատ Արտաշես անունը /Եվսեբիոսի <Եկեղեցական պատմության> մեջ՝ Արտաշեսը անվանված է Արշամայ/, վարել է խաղաղ և, համեմատաբար, ինքնուրույն քաղաքականություն։ Արտաշեսյան արքայատան անկումից հետո Զենոնը միակ օտարազգի թագավորն էր, որին հայերը հանդուրժեցին հայոց գահին։ Ի դեմս Զենոնի, հայ ավագանին փորձել է վերականգնել Հռոմի ռազմական միջամտությամբ կործանված հայկական թագավորությունը։ Իսկ Հռոմն այդ զիջումով ցանկացել է ուժեղացնել իր ազդեցությունը Հայաստանում։

Զենոն-Արտաշես
Æ 8 Chalkoi of Artaxias III.jpg
Ծնվել է՝մ. թ. ա. 13
ԾննդավայրBosporan Kingdom
Մահացել է՝34
գերիշխան
ՀայրPolemon I of Pontus?
ՄայրPythodorida of Pontus?

Ըստ Մ. Խորենացու՝ Զենոն-Արտաշեսի /Արշամայի/ իշխանության տարիներին գշտություն է առաջացել Հայաստանի և Հռոմի արևելամիջերկրածովյան պրովինցիաների իշխողների միջև, կապված հայ-պարթևական հարաբերությունների հետ։ Այդ գշտությունը վերաճում է զինված ընդհարման Հայոց զորքերի և արևելամիջերկրածովյան պրովինցիաների Հռոմեական լեգիոնների միջև, որտեղ սպանվում է Հռոմեական զորաջոկատները գլխավորող՝ Հրեաստանի Հերովդես թագավորի եղբորորդի Հովսեփը՝ Մեծ Հայքին են միավորվում Օսրոյենեն և Փոքր Հայքը։ Այդ առիթ է դառնում Հռոմեացի զորավար Գերմանիկոսի և Զենոն-Արտաշեսի /Արշամայի/ հարաբերությունների վատացման, որը հանգեցնում է Զենոն-Արտաշեսի /Արշամայի/ և Արտավան 3-րդի մտերմության դաշինքին։ Ըստ նույն պատմիչի. Զենոն-Արտաշեսը /Արշամայը/՝ Արտավան 3-րդի համաձայնությամբ Հայոց արքունիքը տեղափոխում է Եդեսիա և կրում Օսրոյենեի թագավորների <Աբգար> տիտղոսը /Աբգար 5-րդ/, որը ըստ Մ. Խորենացու մեկնաբանության ուներ <ավագ այր> կամ <հզոր> իմաստը։

Մ. Խորենացու վկայությամբ Աբգար Զենոն-Արտաշեսը /Արշամայը/ միջամտել է Պարթևաց Արշակունիների թագավորության արքունիքում առաջացած երկպառակտություններին և նրանց խաղաղեցնելով ետ վերադարձել Հայաստան, որտեղ սկսել է վատանալ նրա առողջական վիճակը։

Հռոմի կայսրին սկսել է անհանգստացնել Աբգար Արշամայի վարած ինքնուրույն քաղաքականությունը և հայ-պարթևական հարաբերությունների մերձեցումը։ Աբգարը հայ-հռոմեական հարաբերությունները հարթելու համար ստիպված է եղել նրանց մոտ ուղարկել հայ ավագանու պատվիրակությունը Աղձնիքի բդեշխ Մար Իհաբիի գլխավորությամբ, որոնք էլ եղան հայոց առաջին իշխանները, որ լսել են Երուսաղեմում իր քարոզչությունը կատարող Հիսուս Քրիստոսի մասին և հայտնել Հայոց թագավոր Աբգարին։ Ըստ նույն պատմիչի գրի առած ավանդազրույցների, Աբգարը աղաչանքի թուղթ է ուղարկում Քրիստոսին որպեսզի գա և իր ցավերը բուժի, որը իրականացնում է Քրիստոսի 12 առաքյալներից Թովմասը. Հայաստան ուղարկելով իր աշակերտներից Թադեոսին։ Վերջինս գալով Հայաստան բժշկում է Աբգարին չարաչար ցավերով տանջող ախտը, որի համար ստանում է հայոց արքայի աջակցությունն ու թույլտվությունը Հայաստանում անարգել քրիստոնեական կրոնը քարոզելու համար։

Նրա մահից հետո Արտաշատում գահակալում են Պարթևստանի և Հռոմի դրածո թագավորները։

Հռոմը ծրագրել էր նվաճել Հայաստանը և այն վերածել կայսերական նահանգի։ Իսկ Պարթևները, մրցակցելով Հռոմի հետ, ցանկանում էին ձեռք բերել հուսալի դաշնակից։ ՈՒստի հայ ժողովուրդը դաշնակցեց պարթևների հետ՝ ընդդեմ հռոմեացիների նվաճողական քաղաքանության։

ԱղբյուրներԽմբագրել

  • Եւսեբիոսի Կեսարացւոյ Պատմութիւն եկեղեցվոյ, յեղյալ  յասորւոյն ի հայ ի հինգերորդ դարու, պարզաբանեալ նոր թարգմանութեամբ ի յոյն բնագրէ ի ձեռն Աբրահամ Վ. Ճարեան, Վենետիկ, 1877 թ.
  • Մովսես Խորենացի «Պատմություն Հայոց», 1968 թ.
  • ՀՍՍՀ ԳԱ «Հայ ժողովրդի պատմություն», 1971 թ. Հատոր 1-ին, էջ 712-726 
  • Ա. Ե. Մխիթարյան «Հաբեթի սերունդները», 2002 թ.