Ակտիվ (այլ կիրառումներ)

(Վերահղված է Ակտիվից)

Ակտիվ, նշանակում է

  • հաշվապահական հաշվեկշռի մաս, որը արտացոլում է տվյալ ձեռնարկության կամ հիմնարկության նյութական արժեքները դրամական արտահայտությամբ՝ դրանց կազմը և տեղադրումը (դրամական միջոցները, այլ հիմնարկությունների նկատմամբ պարտքային պահանջները), միջին պարտքը
  • արտասահմանից ստացվող, երկրի դրամական եկամուտների գերազանցում (օրինակ, ապրանքների արտահանման շնորհիվ), այնտեղ կատարած նրա ծախսերի նկատմամբ, հակադարձ պասիվ (պարտք)
  • գույքային իրավունքների ամբողջությունը (ունեցվածքը), որը պատկանում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին
  • հաշվապահական հաշվեկշռի մաս, բնութագրում է միջոցների կազմը, տեղաբաշխումը և օգտագործումը, խմբավորված ըստ վերարտադրության գործընթացում նրանց ունեցած դերի

Աղբյուրներ խմբագրել

  • Մ Չոբանյան «Բիզնեսի համառոտ բառարան», 1992 թ