Ֆելդսպաթոիդները (գերմաներեն Feldspat - feldspat) ապարներ կազմող օգտակար հանածոներ են, նատրիումի, կալիումի և մասամբ կալցիումի ալյումինասիլիկատներ։ Քիմիական բաղադրության մեջ դրանք մոտ են դաշտային սպաթներին, բայց պարունակում են ավելի քիչ սիլիցիում։ Ձևավորվում են մագմայից, որոնք շատ աղքատ են սիլիցիայից։

Ֆելդսպաթոիդները ներառում են լեյցիտ, սոդալիտ, նեֆելին (էլեոլիտ), կանկրինիտ, նոսեան և գայուին, դեկորատիվ քարերից՝ լազուրիտ, տուգտուպիտ։

Որպես ապարներ առաջացնող օգտակար հանածոներ, ալկալային կրակոտ ապարները փոխարինում են ֆելդսպարտներին ալկալներով գերհագեցած և քվարցից զուրկ ապարների մեջ։

Ֆելդսպաթիզացումը ժայռերը ֆելդսպարների նոր կազմավորումներով հարստացնելու գործընթաց է։ Դա պայմանավորված է ալկալային մետազոմատիզմով կամ ապարների վրա հիդրոտերմային լուծույթների ազդեցությամբ։

Գրականություն խմբագրել

  • Шуман В. Мир камня. Горные породы и минералы. — М.: Мир, 1986. С.24.
  • Минералы. Справочник. Т. 5. Каркасные алюмосиликаты. Вп.1. Фельдшпатоиды / Ред. Н. Н. Мозгова, М. Н. Соколова. М.: Наука, 2003. 379 с.
  • Четырёхъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. — М: Советская энциклопедия, 1980. С.466.