Օղուզերեն (թուրքերեն՝ Oğuz dili), թյուրքական լեզվաընտանիքի մեռյալ լեզուներից, օղուզների ցեղախմբի լեզուն։ Տարածված էր Մերձարալում, հյուսիսային Մերձկասպիայում, Սիրդարյայի ստորին ավազանում։ 10-11-րդ դարերում Օղուզական պետության շփման հիմնական լեզուն էր։ Հետագայում հիմք է հանդիսացել թուրքերենի, ադրբեջաներենի, թուրքմեներենի, գագաուզերենի և մի շարք այլ լեզուների առաջացման համար (տես՝ օղուզական լեզուներ

Ղազնևիների պետությունում և Սելջուկյան սուլթանությունում օղուզերենը ուներ պետական կարգավիճակ։

Գրականություն խմբագրել