Օղուզերեն (թուրք.՝ Oğuz dil), թյուրքական լեզվաընտանիքի մեռյալ լեզուներից, օղուզների ցեղախմբի լեզուն: Տարածված էր Մերձարալում, հյուսիսային Մերձկասպիայում, Սիրդարյայի ստորին ավազանում: 10-11-րդ դարերում Օղուզական պետության շփման հիմնական լեզուն էր: Հետագայում հիմք է հանդիսացել թուրքերենի, ադրբեջաներենի, թուրքմեներենի, գագաուզերենի և մի շարք այլ լեզուների առաջացման համար (տես՝ օղուզական լեզուներ):

Ղազնևիների պետությունում և Սելջուկյան սուլթանությունում օղուզերենը ուներ պետական կարգավիճակ:

ԳրականությունԽմբագրել