Փառնես, գրաբար՝ Փառնէս, նաև Փառիսոս, Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի գլխավոր բերդավանը, Քուստ-ի-Փառնես գավառի տարածքում։ Սահմանակից էր Արցախի Մեծ Կվենք (Մեծ Կողմանք), Կողթ, Սյունիքի Սոթք, Ուտիքի Տուչքատակ և Շակաշեն գավառներին։ Փառնեսի ավերակները պահպանվել են ներկայիս Ադրբեջանի Կալաքենտ գյուղի մուտ։ Փառնեսի անունով գավառը կոչվել է նաև Քուստ-ի-Փառնես կամ Փառիսոս։

10-րդ դարում Փառնեսը եղել է Փառիսոսի թագավորության կենտրոնը։