Գույքի վարձակալությունԽմբագրել

Վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել գույք։
Վարձակալական հարաբերություննեը կարգավորվում են ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 35 Գլխով։
Վարձակալության կարող են հանձնվել հողամասեր և մեկուսի բնական այլ օբյեկտներ, շենքեր, շինություններ, սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ և այլ գույք, որոնք օգտագործման ընթացքում չեն կորցնում իրենց բնական հատկությունները (չսպառվող գույք)։
Վարձակալության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր։
Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիրը ենթակա է նոտարական վավերացման։
Անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրից ծագող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման։

ԾանոթագրություններԽմբագրել