Մշտատև գյուղատնտեսություն

Մշտատև գյուղատնտեսություն (անգլ.՝ permaculture — permanent agriculture), գյուղատնտեսության վարման ձև, որը միտված միջավայրի այնպիսի մշակմանն ու նախագծմանը, որոնք հիմնված են էկոհամակարգի տարրերի ու գործոնների բնական օրինաչափությունների վրա:

Մշտատև գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման ուղղություններից մեկը և ենթադրում է գյուղարտադրու­թյան տարբեր ոլորտների հնարավոր շղթայում, լոկալ կամ ներտնտեսային փակ շղթայի ձևավորում՝ նմանատիպ և էկոլոգիական այլ շղթաների հետ անխոչըն­դոտ միավորման հնարավորությամբ[1]:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Երիցյան Ս.Կ., Գրիգորյան Հ.Է. - «Օրգանական երկրագործության հիմունքներ», էջ 15, Բուհական ուսումնական ձեռնարկ, Արմավ հրատարակչություն, 2019 թ, Երևան, 112 էջ, ISBN 978‐9939‐78‐022‐1: