Հեփթաղներ կամ սպիտակ հոներ, Պարսկաստանի հյուսիսարևելյան սահմաններին կից Բակտրիայում և նրանից հյուսիս ու արևելք բնակվող հոնական ցեղեր։ Հայկական աղբյուրներում հիշատակվում են նաև որպես քուշաններ։ Հաճախակի արշավանքներ էին ձեռնարկում դեպի Սասանյան Պարսկաստան։ Նրանց մայրաքաղաքն էր Բահլ քաղաքը (ներկայումս Բալխ)։ Արշավանքներ են ձեռնարկել նաև դեպի Հնդկաստան։

Հեփթաղների պետությունը