Հասարակական (հանրային) տրանսպորտ - լայն հասարակության կողմից պահանջվող և նրան մատչելի ուղևորական տրանսպորտ

Համաձայն հասարակական տրանսպորտի նեղ պարզաբանման, դրան վերաբերվող փոխադրամիջոցները նախատեսված են ուղևորների բավականին մեծ թվի համար և երթևեկում են որոշ երթուղիներով (համաձայն չվացուցակի կամ արձագանքելով հարցման)։

Ավելի լայն պարզաբանումը ընդգրկում է այդ հասկացողության մեջ նաև տաքսին, ռիկշաներ և դրանց նման փոխադրամիջոցները, ինչպես նաև որոշ մասնագիտացված տրանսպորտային համակարգեր։

Տես նաև խմբագրել