Կյուրիում - քիմիական տարր է, որի նշանն է Cm և ատոմային թիվը՝ 96:

Կյուրիում
Cm