Լիցքավորված մասնիկ, էլեկտրական լիցքով օժտված մասնիկ։ Էլեկտրական լիցք կարող են ունենալ ինչպես տարրական մասնիկները, այնպես էլ՝ ատոմները, մոլեկուլները և բազմատոմ համակարգերը։ Մասնիկների լիցքը միշտ բազմապատիկ է տարրական լիցքին։ Էլեկտրական լիցք չունեցող մասնիկը կոչվում է չեզոք մասնիկ։

Տարրական մասնիկներ խմբագրել

Դաս Դրական Բացասական
Պրոտոն Հակապրոտոն1)
β-մասնիկ Պոզիտրոն1) Էլեկտրոն
Էլեկտրոն Խոռոչ2)
α-մասնիկ Էլեկտրոն
Իոններ Կատիոններ Անիոններ

1) - հակամասնիկ, 2) - քվազիմասնիկ

Կոտորակային լիցք խմբագրել

Մասնիկները, որոնք առանձին չեն հանդիպում, սակայն միասին կազմում են այլ տարրական մասնիկներ, ունեն կոտորակային լիցք։ Դրանք են՝

Ատոմներ և մոլեկուլներ խմբագրել

Լիցք ունեցող ատոմները և մոլեկուլները կոչվում են իոններ։

Տես նաև խմբագրել

Արտաքին հղումներ խմբագրել