Ինկասո (իտալ.՝ incasso), բանկի կողմից պատվիրատուի հանձնարարությամբ՝ հաշվարկային փաստաթղթերի հիման վրա, նրա հասանելիք դրամագումարի ստացումը երրորդ անձից։ Միջազգային առևտրում ինկասոն օգտագործվում է արժեթղթերի և առևտրային փաստաթղթերի գծով վճարումներ կամ ակցեպտ ստանալու համար։ Մաքուր ինկասոյին վերաբերում են պարտամուհակները, չեկերը, վճարման փաստաթղթերը, իսկ փաստաթղթային ինկասոյին՝ առևտրային փաստաթղթերը՝ հաշիվները, բեռնման և ապահովագրման փաստաթղթերը։ Ինկասոյի գործառնությունները կատարելու համար բանկերը գանձում են միջնորդավարձ։

ԱղբյուրներԽմբագրել

  • Մ Չոբանյան «Բիզնեսի համառոտ բառարան», 1992 թ