Էքսցենտրիսիտետ, Կոնական հատույթի թվային հատկանիշ, որը ցույց է տալիս նրա շեղման աստիճանը շրջանագծից։ Սովորաբար նշանակվում է “” կամ “ε”:

Էլիպս (e=1/2), պարաբոլ (e=1) և հիպերբոլ (e=2) ֆիկսված F կիզակետով և դիրեկտրիսով։ (|FP| = e |PP'|)

Էքսցենտրիսիտետը բնութագրում է ուղեծրի «սեղմվածությունը»։ Այն նկարագրվում է հետևյալ բանաձևով՝

, որտեղ -ն փոքր կիսաառանցքն է (տես նկ. 2)

Ուղեծրի արտաքին տեսքերը կարելի է բաժանել հինգ խմբերի՝