Դեֆիցիտ եզրը նշանակում է «պակասորդ»։ Գործածվում է ինչպես ֆինանսներում այնպես էլ տնտեսագիտության մեջ։ Ֆինանսների մեջ դեֆիցիտ է կոչվում ծախսերի գերազանցումը եկամուտներից։ Տնտեսական ոլորտում դեֆիցիտ է կոչվում որևէ արտադրանքի պահանջարկի գերազանցումը առաջարկից։