Բյուզանդական կայսրությունում դեսպոտ (հուն․՝ δεσπότης-ից՝ «տիրակալ») - հավատարիմ անձանց կայսեր կողմից տրվող տիտղոս։ 12-րդ դարում սահմանել է Մանուել I Կոմնենոս կայսրը։ Բռնակաը իրավունք ուներ հագնելու կայսեր շորերի նման շորեր, ուներ նաև այլ պատիվներ։ Բացի դրանից դեսպոտին տրվում էին կառավարման տիրույթներ կամ առանձին պրովինցիաներ (օրինակ՝ Էպիրոսի բռնակալություն)։ Բռնակալի տիտղոսով սովորաբար պարգևատրվում էին կրտսեր որդինեը կամ որդեգրված երեխաները։ Հետագայում այս տիտղոսը երբեմն տրվում էր այլագիներին։ Բռնակալի կառավարած տիրույթը կոչվում էր բռնակալություն։

Բռնակալի տիտղոս են կրել նաև Բյուզանդիայի հարևան պետությունների ղեկավարները՝