Ավան (բնակավայրի տեսակ) Ավան, ոչ մեծ գյուղացիական վայր, բնակավայրերի մի տեսակ է, հասցեների օբյեկտ։ XX դարի սկզբին գյուղի տարբերությունը համայնքից եղել է գյուղի եկեղեցիների բացակայությունը և բնակեցվելու չափը:[1]. Գյուղ հասկացությունը կարող է վերաբերվել ոչ միայն Ռուսաստանի փոքր բնակեցված կետերին, այլ նաև Աֆրիկայում նոր քարե դարի դարաշրջանի ոչ մեծ բնակեցմանը, նաև Մերձ արևելյան բնակչության բնակեցմանը ՝ Ամերիկայի,Օկեանայի [2] ; Ժամանակակից լեզվում գյուղ հասկացությունը օգտագործվում է ցանկացած գյուղական բնակեցված օբեկտների նշանակման համար ՝ հատկապես ուրիշ երկրներում Չինական ժողովրդական երկրի գյուղերը ՝Տրանսիլվանիայում ամրապնդված եկեղիցիներով։

Բովանդակություն 1 Անվան ծագում 2 Թարգմանության խնդիր 3 Գյուղեր և ավաներ 4 Գյուղի ժողովրդագրություն 5 Սոցալ-տնտեսական կառուցվածք 6 Գյուղը որպես սեփականություն Ռուսաստանում 17-րդ-20-րդ դարասկզբին 6.1 Ճանապարհները հայտնագործության և գյուղերի սեփականության իրավունքի փաստաթղթերի տեսակներ 7 Գյուղը արվեստում = 7.1 Ծանոթագրություններ 7.2 Գրականություն Անվան ծագում Չնայած տարածված կարծիքի գյուղը այդպես է կոչվում, որովհետև այնտեղ վաղ ժամանակներում տները եղել են փայտից; Ի տարբերություն գյուղացիական վայրը բառից գյուղ բառը սկսվեց օգտագործվել XVII—XVIII դարերում; Մինչ այդ այն նշանակում էր բակ , իսկ ավելի վաղ« վարելու դաշտ»; Գրական Դոմոստրոյ հուշարձանում XVI դարի կարելի է հանդիպել գյուղը վարել;Իսկ ամենահին նշանակությունը գյուղի անտառից մաքրումն (այսինքն հենց ծառերից մաքրելը, արտի համար վայր , ոմանք ենթադրում են առաջնային եղել է վաղեմին, այսինքն հինը ՝ եկած դարերի խորքից;Եվ այսպես լիտվական լեզվում պահպանվել է dirva բառը որը նշանակում է «արտ».

Թարգմանության խնդիր Գյուղ հասկացությունը համարժեք է անգլերենում village բառին,որի թարգմանությունը կայանում է այսպես ՝ Համաշխարհային գյուղ (անգլ.՝ Global village); Գերմաներենում համանման բառ է հանդիսանում dorf բառը; Նյդորֆ տեղանունը սովորաբար փոխանցում են ռուսերեն լեզվին որպես «նոր գյուղ»; Ուրիշ սլավոնական լեզուներով ռուսերեն գյուղ բառը թարգմանվում է ինչպես ավան (խորվ.՝ selo; սերբ.՝ село; բուլղար․՝ село; ուկր.՝ село), այդիսկ պատճառով այս լեզուները մարզերում տարածելու համար այս բառը պահպանվում է առանց թարգմանության; Բուլղարիայում ավան բառը գյուղի հոմանիշն է[3];

Գյուղեր և ավաներ Տարբեր տեսակի փոքր բնակավայրերը կարող են նմանվել միմյանց; Այնուամենայնիվ սովորաբար ավանը գյուղից մեծ է, իսկ նորավանը ունի ավելի փոքր պատմություն; Որպես կանոն նորավանները կարող են լինել ամառանոցներ,հանքաարդյունաբերական կամ քաղաքային տիպի,իսկ ավանը կարող է բաղկացած լինել մի քանի բակերից; Օրինակ՝ Րեդկոդուբե(ավան) ունի ավելի քան 1000 բնակչություն;

Գյուղի ժողովրդագրություն Միջնադարյան Գերմանիայում յուրաքանչյուր քաղաքներում ամուսնության համար գրանցվում էր 3,5 ծնունդ, իսկ գյուղական վայրերում ծնելության մակարդակը ավելի բարձր է եղել; XVII դարի առաջին կեսին Տոլց շրջանի մի քանի գյուղական վայրերում տարեկան 327 ծնունդների համար գրանցվում էր 63 ամուսնություն,այլ կերպ ասած՝ 5,2 մկրտություն մեկ ամուսնության համար[4];

Նախկինում փորձագետները կարծում էին ընդհանուր առմամբ և հատկապես մեծ քաղաքներում մասնավորապես ,ծնելիության մակարդակը ցածր է ազգային միջինից,բայց վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,որ միայն զարգացող երկրների քաղաքներում է ծնելիության միշտ ցածր , քան գյուղական բնակավայրերում; Ավելի տնտեսապես զարգացած,շատ մեծ քաղաքներում ծնելիության մակարդակն ազգային միջինից ավելի բարձր է[5];

1859—1863 թվականներին Ռուսաստանի քաղաքներում ծնելիության մակարդակը կազմում էր 45,9 երեխա 1000 բնակչությունից,իսկ գյուղերում 50,9 երեխա 1000 բնակչությունից, ինչը 1,1 անգամ ավելի շատ է; 1909—1913 թվականներին Ռուսաստանի քաղաքներում ծնելիության մակարդակը 33,9 երեխա էր 1000 բնակչից,իսկ գյուղերում՝ 44,3[6].

20-ականների կեսերին ծնված սերունդներից մինչև 1940-ականների վերջին սերունդները ծնելիության անկումը շարունակվեց ավելի դանդաղ տեմպերով և միայն քաղաքային բնակչության մոտ; Գյուղական բնակչության շրջանում ծնելիության անկումը դադարել է այն սերնդի մոտ,որը ծնվել էր 1920- ականների կեսերին և վերսկսվել 1930-ականերին[7];

Եթե 1960—1980-ական թվականներին գյուղերում ծնելիության ընդհանուր մակարդակը ավելի բարձր էր,քան«քաղաքայինը» օրինակ ՝ մեկ երեխային,ապա 2001—2006 թվականներին այն կազմում էր 0,4; 2007 թվականին գյուղական բնակավայրերում այս գործակցի ուժեղ աճ է գրանցվել գրեթե 0,2 - ով ( 1,611-ից մինչև 1,798), իսկ քաղաքային բնակավայրերում՝ 0,1-ով ( 1,199-ից մինչև 1,283); 2008 թվականին ծնելիության ընդհանուր մակարդակի աճը դանդաղեց,մոտավորապես հավասարապես աճելով քաղաքում և գյուղում (համապատասխանաբար՝ 1,366 և 1,894)։ Գյուղական բնակչության ընդհանուր պտղաբերության մակարդակի տարբերությունը քաղաքայինի նկատմամբ 0,5 - ով ; Ըստ Ռուսաստանի՝ ընդհանուր ծնելիության մակարդակը՝ 1,75 է քաղաքում 1,59,գյուղում ՝2,34:

Սոցալ-տնտեսական կառուցվածք XXI դարի սկզբին գյուղը համարվում է բնակավայրի տեսակներից ամենբազմաթիվը Ռուսաստանում, չնայած երկրի բնակիչների մեծամասնությունն ապրում է քաղաքում։ Բնակիչների (սովորաբար գյուղացիների ) գերակշռող զբաղմունքը գյուղատնտեսոիթյունն ու արհեստներն են։ Արդյունաբերական դարաշրջանի սկսվելուն պես, ամբողջ աշխարհում գյուղերի քանակը նվացում է, քանի որ շատ գյուղացիներ ձգտում են տեղափոխվել մեծ քաղաքներ հարմարավետ բանկության և ավելի բարձր աշխատավարձի համար, և գյուղերն աստիճանաբար լքվում են։ Կան նաև հակառակ մի տուն խաղաղության և անդորրի ցանկութըունն ավանդաբար գրավել է կենսաթոշակային տարիքի մարդկանց և ստեղծագործ մտավորականությանն, գյուղում տուն գնելու կամ կառուցելու համար։ Ինտրնետային տեխնոլոգիաների զարգացման շնորհիվ խոշոր քաղաքների բնակիչները հնարավորութըուն ունեն այլևս կապված չլինեն իրենց աշխատանքի վայրի հետ և իրականացնել բնության գրկում ներդաշնակ կյանքի հին երազանք « vita rustica»։

Մյուս կողմից ,կոմունայ ծառայությունների, բժշկական ծառայությունների, և օրգանական սննդի անհավատալի թանկացումների ֆոնին գյուղական կյանքը դառնում է տնտեսապես ավելի գրավիչ։ Հաշվի առնելով որ երբեմնի քաղաքային հարմարությունները (գազ,էլեկտրականություն,հոսող ջուր,կոյուղի,հեռախոս,ինտերնետ) զարգանում են գյուղում քաղաքային ավելի հարմարավետ բնակարանների մասին կարծիքը դառնում է վիճելի[8]։

Գյուղը որպես սեփականություն Ռուսաստանում 17-րդ-20-րդ դարասկզբին Ճանապարհները հայտնագործության և գյուղերի սեփականության իրավունքի փաստաթղթերի տեսակներ Ժառանգություն ծնողներից հոգևոր կտակով։ Նվեր հարազատներից նվիրատվությամբ կամ հոգևոր կտակով։ Բաժանում եղբայրների կամ քույրերի միջև մահացած ծնողներից հետո (բաժանում գրությունով)։ Օժիտ կնոջից ։ Գնում հարազատներից կամ օտարներից ըստ առքի։ Ժամկետաց հիպոտեկի փոխարկումը մասնավոր անձի վաճառքի և գնորդի միջև։ Պետական աճուրդներից պարտքը չվճարելու համար կալվածքների գնում։ Հին ժամանակներում արքայական մրցանակը ռազմական վաստակի համար(«ծառայած զինվորականեր») ըստ տրված հավաստագրերի ։ Հատուկ վաստակի համար արքայական մրցանակ ըստ հրամանագրի[9]։ Գյուղը արվեստում = Գյուղ հասկացությունը որպես «հայրական տուն» նախկինում հաչախ ծառայում էր , որպես գրական ստեղծագործության օբյեկտ և արտացոլվում էր պոեզիայում(Ա.Պուշկին,Ն. Նեկրասով,Ս. Եսեյին)։ Բանաստեղծության սկզբի երկրորդ մասում Եվգենի Օնեգինը գյուղը ներարում է իր մեջ«»առանձնատուն», այգի,մարգագետիներ և դաշտեր։ Ռուս ինքնուսույց բանաստեղծ «գյուղացիական » տենդեցի ներկայացուցիչ՝ Ի.Սուրիկովը հայտնի գյուղի մասին իր բանաստեղծություններով «Մանկություն» («Ահա իմ գյուղը, // Ահա իմ հարազատ տունը…»)։ Խորհրդային տարիներին արձակում գրական ուղղություններ էր ձևավորվում։ Գյուղի և նրա բնակիչների մասին գրող գրողներին անվանում էին «գյուղացիականներ»։ «Գյուղի արձակի » գագաթներից մեկը հանդիսանում է Վ. Ռասպուտինի «Հրաժեշտ Մատերային» պատմությունը, որտեղ նկարագրում է գյուղացիների դրաման , որը ՀԷԿ- ի կառուցման և ջրամբարի ձևավորման արդյունքում կգնա ջրի մեջ։

==

Ծանոթագրություններ

«Деревня»։ Բրոքհաուզի և Եֆրոնի հանրագիտական բառարան։ 86 հատոր (82 հատոր և 4 լրացուցիչ հատորներ)։ Սանկտ Պետերբուրգ։ 1890–1907
В Египте обнаружена деревня эпохи неолита
Деревенский быт в Болгарии, или как страшно жить в болгарской деревне
Б. Ц. Урланис «Рост населения в Европе» ОГИЗ-ГОСПОЛИТИЗДАТ 1941 с.219
Николай СЛУКА Глобальные города на передовой демографической модернизации. Глобальные города - острова в океане низкой рождаемости? // Демоскоп Weekly : сайт. — 8 - 21 марта 2010. — № 413—414.
Российскому городу — деревенскую рождаемость!
НАСЕЛЕНИЕ и ОБЩЕСТВО № 17 Февраль 1997 Информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СССР И РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ ПОКОЛЕНИЙ Ален БЛЮМ, Сергей ЗАХАРОВ
Валентина Пичурина. Город в деревне// «Российская газета-Неделя» — Урал № 5020. 15.10.2009
Большакова Н. В. Помещики Аргуновской волости Покровского уезда Владимирской губернии. — М.: НИА-Природа, 2004. — 252 с. — ISBN 5-9562-0035-9

==

==

Գրականություն