Անձի բառապաշարը բառերի մի շարք է, որոնք մարդը տնօրինում է։ Բառապաշարը[1] ծանոթ բառերի շարք է` անձի լեզվով։ Բառապաշար, որը սովորաբար զարգանում է տարիքի հետ, ծառայում է որպես օգտակար և հիմնարար գործիք հաղորդակցման և գիտելիքների ձեռքբերման համար։ Ընդարձակ բառապաշարի ձեռքբերումը երկրորդ լեզու սովորելու ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն է։

Արտադրող և ընկալող գիտելիք

խմբագրել

Առաջին խոշոր փոփոխական տարբերությունը, որը պետք է արվի բառի իմացությունը գնահատելիս, այն է, թե արդյոք գիտելիքն արտադրող է (նաև կոչվում է հասնող) կամ ընկալող (նաև կոչվում է ստացող). նույնիսկ այդ հակառակ կատեգորիայի դեպքում, հաճախ հստակ տարբերակում չկա։ Բառերը, որոնք, ընդհանուր առմամբ, հասկացվում են, երբ լսում, կարդում կամ տեսնում են, կազմում են մարդու ընկալողական բառապաշարը։ Այս բառերը կարող են տատանվել հայտնիից մինչև հազիվ թե հայտնի (տե՛ս ստորև նշված գիտելիքների աստիճանը)։ Անձի ընկալող բառապաշարը սովորաբար երկուսից մեծ է։ Օրինակ՝ չնայած փոքր երեխան դեռևս չի կարողանում խոսել, գրել, բայց նա կարող է հետևել պարզ հրահանգներին և, կարծես, հասկանում է լեզվի այն մասը, որին ենթարկվում են։ Այս դեպքում երեխայի ընկալող բառապաշարը, հավանաբար, տասնյակ է, եթե ոչ հարյուրավոր բառեր, բայց նրա ակտիվ բառապաշարը զրո է։ Երբ երեխան սովորում է խոսել, երեխայի ակտիվ բառապաշարը սկսում է մեծանալ։ Հնարավոր է նաև, որ արտադրական բառապաշարը ավելի մեծ է, քան ընկալող բառապաշարը, օրինակ՝ երկրորդ լեզու սովորողի մոտ , ով սովորում է լեզուն բառեր սովորելու միջոցով, և կարող է դրանք արտադրել, բայց դժվար է ճանաչել դրանք խոսակցությունում։ Ուստի արտադրողական բառապաշարն, ընդհանուր առմամբ, վերաբերում է բառերին, որոնք կարող են ստեղծվել համապատասխան համատեքստում և համապատասխանեցնել խոսողի նժանակալի իմաստին։ Ինչ վերաբերում է ընկալող բառապաշարին, այնուամենայնիվ, կան շատ աստիճաններ, որոնցով որոշակի բառ կարելի է համարել ակտիվ բառապաշարի մի մասը։ Իմանալ, թե ինչպես արտասանել, ստորագրել կամ գրել որևէ բառ, չի նշանակում, որ ճիշտ օգտագործված բառը ճշգրիտ արտացոլում է նախատեսված հաղորդագրությունը. բայց դա արտացոլում է արտադրողական գիտելիքների նվազագույն քանակ։

Գիտելիքի աստիճան

խմբագրել

Ընդունող-արտադրող տարբերակում ընկած է մի շարք ունակություններ, որոնց հաճախ անվանում են գիտելիքների աստիճան։ Սա պարզապես ցույց է տալիս, որ մի «բառը» աստիճանաբար մտնում է մարդու բառապաշար որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում, քանի որ սովորում են բառի իմացության ավելի շատ ասպեկտներ։ Կոպիտ, այս փուլերը կարելի է բնութագրել որպես.

 • Երբեք չհանդիպած բառ
 • Լսել է բառը, բայց չի կարող այն սահմանել
 • Ճանաչում է բառը համատեքստի կամ տոնայնության պատճառով։
 • Կարող է օգտագործել բառը, հասկանում է ընդհանուր (կամ) նախատեսված իմաստը, բայց չի կարող հստակ բացատրել
 • Տիրապետում է բառին, օգտագործմանը և սահմանմանը

Գիտելիքի խորություն

խմբագրել

Բառային գիտելիքների տարբեր աստիճաններ ենթադրում են ավելի մեծ գիտելիքների խորություն, բայց գործընթացը ավելի բարդ է։ Բառ իմանալը շատ կողմեր ունի, որոնցից մի քանիսը հիերարխիկ չեն, ուստի դրանց ձեռքբերումը պարտադիր չէ։ Այս գաղափարը ավելի լավ գործարկելու համար առաջարկվել է բառային գիտելիքների մի քանի շրջանակներ։ Նման շրջանակներից մեկը ներառում է ինը կողմ։

 1. ուղղագրություն - գրավոր ձև
 2. հնչյունաբանություն - խոսակցական ձև
 3. հղում - իմաստ
 4. իմաստաբանություն - հայեցակարգ և հղում
 5. գրանցում- օգտագործման կամ գրանցման պատշաճություն
 6. հավաքագրում - բառապաշարային հարևաններ
 7. բառային ասոցիացիաներ
 8. շարահյուսություն - քերականական գործառույթ
 9. մորֆոլոգիա - բառի մասեր

Բառի սահմանում

խմբագրել

Բառերը կարող են սահմանվել տարբեր ձևերով, և բառապաշարի չափի գնահատումները տարբերվում են՝ օգտագործված սահմանումից։ Ամենատարածված սահմանումը լեմայի սահմանումն է։ Բառային չափի հետազոտման մեջ օգտագործված մեկ այլ սահմանում՝ բառի ընտանիքն է։ Սրանք բոլոր բառերն են, որոնք կարող են բխել հիմնական բառից (օր.՝ ջանք, ջանքեր գործադրող, ջանադրաբար, ջանասեր, ջանադրաբար բոլոր բառերը ջանք բառի են )։ Բառապաշարների չափի գնահատումները տատանվում են 200 հազարից մինչև 10 հազարի սահմաններում՝ կախված օգտագործված սահմանումից[2]։

Բառապաշարի տեսակներ

խմբագրել

Թվարկված է ամենից շատ առատ և սահմանափակվածների թվով[3][4]։

Ընթերցանության բառապաշար

խմբագրել

Գրագետ մարդու բառապաշարն այն բոլոր բառերն է, որոնք նա կարող է ճանաչել կարդալիս։ Դա, ընդհանուր առմամբ, բառապաշարի ամենամեծ տիպն է, քանի որ ընթերցողը հակված է ավելի շատ բառեր ճանաչել ընթերցմամբ, քան լսելով։

Լսելու բառապաշար

խմբագրել

Անձի լսողական բառապաշարը բոլոր բառերն են, որոնք նա կարող է ճանաչել խոսքը լսելիս։ Մարդիկ դեռ կարող են հասկանալ այնպիսի բառեր, որոնց չեն ենթարկվել, նախքան նշաններ օգտագործելը` տոնայնությունը, ժեստերը, քննարկման թեման և զրույցի սոցիալական ենթատեքստը։

Խոսելու բառապաշար

խմբագրել

Անձի խոսակցական բառապաշարը բոլոր բառերն են, որոնք նա օգտագործում է խոսքում։ Դա, ամենայն հավանականությամբ, կլինի լսող բառապաշարի ենթաբազմություն։ Խոսքի ինքնաբուխ բնույթի պատճառով բառերը հաճախ չարաշահվում են։ Այս չարաշահումը, թեև թեթև և աննկատ են, բայց կարող է փոխվել դեմքի արտահայտություններով և ձայնի երանգով։

Գրելու բառապաշար

խմբագրել

Բառերն օգտագործվում են գրելու ժամանակ՝ տարբեր ձևերով։ Սկսած պաշտոնական էսսեներից մինչև սոցիալական մեդիա հոսքեր։ Գրավոր շատ բառեր սովորաբար չեն երևում խոսքի մեջ։ Հաղորդակցման ընթացքում գրողները հիմնականում օգտագործում են սահմանափակ թվով բառեր։ Օրինակ, եթե կան մի շարք հոմանիշներ, գրողը կարող է ունենալ նախապատվություն, թե դրանցից որն է օգտագործել, և դժվար թե նրանք օգտագործեն այն տեխնիկական բառապաշարը, որը վերաբերում է մի թեմային, որում նրանք գիտելիք կամ հետաքրքրություն չունեն։

Վերջնական բառապաշար

խմբագրել

Ամերիկացի փիլիսոփա Ռիչարդ Ռորտին բնութագրել է մարդու «վերջնական բառապաշարը» հետևյալ կերպ.

Բոլոր մարդիկ ունեն բառերի մի շարք, որոնք օգտագործում են իրենց գործողությունները, հավատալիքներն ու կյանքը արդարացնելու համար։ Սրանք այն խոսքերն են, որոնք մենք ձևավորում ենք արդարացնելու մեր ընկերների գովասանքն ու մեր թշնամիների արհամարհանքը, մեր երկարաժամկետ նախագծերը, մեր խորին ինքնավստահությունը և մեր բարձրագույն հույսերը… Ես այս բառերը պետք է անվանեմ մարդու «վերջնական բառապաշար»։ Այդ խոսքերը այն են, որոով նա կարող է առաջ գնալ լեզվով. նրանցից այն կողմ միայն անօգնական պասիվությունն է կամ ուժի կիրառումը։ (Պայմանականություն, հեգնանք և համերաշխություն էջ 73)[5]

Կիզակետային բառապաշար

խմբագրել

Կիզակետային բառապաշարը տերմինների և տարբերությունների մասնագիտացված մի շարք է, որը հատկապես կարևոր է որոշակի խմբի համար:Ովքեր փորձի կամ գործունեության առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում են։ Լեքսիկոնը կամ բառապաշարը լեզվի բառարան է։ Այն իրերի, իրադարձությունների և գաղափարների,անունների շարք է։ Որոշ լեզվաբաններ կարծում են, որ բառապաշարն ազդում է մարդկանց իրերի ընկալման վրա, «Սապիր – Ուորֆ» վարկածը[6][7]։

Բառապաշարի աճ

խմբագրել

Հիմնական հոդված՝ բառապաշարի մշակում

Մանկության տարիներին երեխան բնազդաբար ստեղծում է բառապաշար։ Նորածինները ընդօրինակում են խոսքեր, որոնք նրանք լսում են, իսկ հետո այդ բառերը կապում առարկաների և գործողությունների հետ։ Սա լսող բառապաշար է։ Խոսակցական բառապաշարը հետևում է, քանի որ երեխայի մտքերը ավելի շատ կախված են ինքնադրսևորվելու նրա ունակությունից՝ առանց հենվելով ժեստերի կամ կմկմոցի։ Հենց ընթերցանության և գրելու բառապաշարները սկսում են զարգանալ, հարցերի և կրթության միջոցով երեխան սկսում է բացահայտել լեզվի անոմալիաներն ու անկանոնությունները։ Առաջին դասարանում երեխան, ով կարող է կարդալ, սովորում է երկու անգամ ավելի շատ բառեր։ Ընդհանրապես, այդ բացը ավելի ուշ չի նեղանում։ Սա հանգեցնում է բառապաշարի լայն տեսականի՝ հինգ կամ վեց տարեկան հասակում, երբ անգլիախոս երեխան կսովորի մոտ 1500 բառ[8]։ Բառապաշարն աճում է մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ 20-ից 60 տարեկան հասակում մարդիկ սովորում են մոտավորապես 60000 բառ։ 20 տարեկան հասակում մարդը գիտի 42,000 բառ, որոնք գալիս են 11.100 բառ ընտանիքներից, 60 տարեկանում միջինում մարդ գիտի 48,200 բառ, որոնք գալիս են 13.400 բառ ընտանիքներից ։ Մարդիկ ընդլայնում են իրենց բառապաշարները, օրինակ՝ ընթերցում, խաղում բառախաղ և մասնակցում բառապաշարի հետ կապված ծրագրերին։ Տպագիր մամուլը սովորեցնում է ճիշտ ուղղագրություն և բառապաշար, մինչդեռ տեքստային հաղորդագրություններին ենթարկվելը հանգեցնում է բառերի ընդունելիության ավելի հանգիստ սահմանափակումների[9]։

Կարևորություն

խմբագրել
 • Ընդարձակ բառապաշարն օգնում է ազատ արտահայտվել և հաղորդակցվել։
 • Բառապաշարների չափը ուղղակիորեն կապված է ընթերցանության ըմբռնման հետ[10]։
 • Լեզվական բառապաշարը հոմանիշ է մտածողության բառապաշարի հետ[10]։
 • Անձը կարող է քննադատվել ուրիշների կողմից՝ ելնելով իր բառապաշարից։
 • Ուիլկինսը (1972) մի անգամ ասաց. «Առանց քերականության, շատ քիչ բան կարելի է փոխանցել, Առանց բառապաշարի, ոչինչ չի կարող փոխանցվել»[11]։

Բառացանկեր

խմբագրել

Մի շարք բառացանկեր են մշակվել` մարդկանց սահմանափակ բառապաշար ապահովելու համար` կամ լեզուների արագ տիրապետման կամ արդյունավետ հաղորդակցության համար։ Դրանք ներառում են հիմնական անգլերեն (850 բառ), հատուկ անգլերեն (1.500 բառ), ընդհանուր ծառայության ցուցակ (2000 բառ) և Ակադեմիական բառերի ցուցակ։ Որոշ բառարաններ մշակել են սահմանող բառապաշարներ, որոնք պարունակում են միայն ամենատարածված և հիմնական բառերը։ Արդյունքում, նման բառարաններում բառերի սահմանումները կարող են հասկանալ նույնիսկ սահմանափակ բառապաշար ունեցող սովորողների կողմից[12][13][14] Some publishers produce dictionaries based on word frequency[15] or thematic groups.[16][17][18]։

Որոշ հրատարակիչներ բառարաններ են պատրաստում՝ հիմնվելով բառերի հաճախականության կամ թեմատիկ խմբերի վրա։

Դասակարգում

խմբագրել

Գոյություն ունեն բառապաշարի երկու տեսակ ՝ ակտիվ և պասիվ։ Ակտիվ բառապաշարը ներառում է բառեր, որոնք մարդը օգտագործում է խոսելու և գրելու ժամանակ։ Պասիվ բառապաշարն ընդգրկում է այնպիսի բառեր, որոնք մարդը ճանաչում է կարդալիս կամ լսելիս, բայց ինքը դրանք չի օգտագործում խոսելու և գրելու ժամանակ։ Պասիվ բառապաշարը սովորաբար մի քանի անգամ ավելի մեծ է, քան ակտիվ բառապաշարը։

Անգլերեն

խմբագրել

Վեբսթերի (Երրորդ միջազգային բառարան) և Օքսֆորդի անգլերեն բառարանների (Second Edition, 1993) կազմողների համաձայն՝ անգլերենն ունի 470 հազար բառ[19]։ Բայց որոշ հետազոտողներ պնդում են, որ անգլերեն բառերը հաշվելիս պետք է հաշվի առնել բոլոր նորաբանությունները, ներառյալ ինտերնետային բլոգերից և այլ ոչ պաշտոնական ռեսուրսներից ստացված բառերը։

Ճապոներեն

խմբագրել

Ճապոներենի վերջին ամենամեծ բառարանը՝ «Ճապոներենի մեծ բառարանի» վերջին հրատարակությունը պարունակում է 500 հազար բառ[20]՝ ներառյալ հազվադեպ և արխայիկ ձևերը։ Կրթության, մշակույթի, սպորտի, գիտության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը հրապարակում է հիերոգլիֆների ցուցակ՝ ամենօրյա օգտագործման համար։ Այս պահին ցանկը բաղկացած է 2136 հիերոգլիֆներից, որոնցից 1026-ը սովորում են տարրական դպրոցում, իսկ 1110-ը` միջնակարգ[21]։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
 1. «Wordstock dictionary definition | wordstock defined». www.yourdictionary.com. Վերցված է 2020 թ․ հունիսի 22-ին.
 2. Brysbaert M, Stevens M, Mandera P and Keuleers E (2016) How Many Words Do We Know? Practical Estimates of Vocabulary Size Dependent on Word Definition, the Degree of Language Input and the Participant’s Age. Front. Psychol. 7:1116. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01116 [1]
 3. Barnhart, Clarence L. (1968).
 4. The World Book Dictionary. Clarence L. Barnhart. 1968 Edition. Published by Thorndike-Barnhart, Chicago, Illinois.
 5. «Final vocabulary». OpenLearn. Արխիվացված է օրիգինալից 2019 թ․ ապրիլի 6-ին. Վերցված է 2019 թ․ ապրիլի 6-ին.
 6. Miller (1989)
 7. Lenkeit
 8. "Vocabulary". Sebastian Wren, Ph.D. BalancedReading.com http://www.balancedreading.com/vocabulary.html Արխիվացված 2009-12-17 Wayback Machine
 9. Joan H. Lee (2011). What does txting do 2 language: The influences of exposure to messaging and print media on acceptability constraints (PDF) (M. A.). University of Calgary. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2013 թ․ հունիսի 6-ին. Վերցված է 2013 թ․ նոյեմբերի 20-ին. {{cite thesis}}: Unknown parameter |lay-url= ignored (օգնություն)
 10. 10,0 10,1 Stahl, Steven A. Vocabulary Development. Cambridge: Brookline Books, 1999. p. 3. "The Cognitive Foundations of Learning to Read: A Framework", Southwest Educational Development Laboratory, [2], p. 14.
 11. Wilkins, David A. (1972). Linguistics in Language Teaching. Cambridge, MA: MIT Press, 111.
 12. Bogaards, Paul (2010 թ․ հուլիս). «The evolution of learners' dictionaries and Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary» (PDF). Kernerman Dictionary News (18): 6–15. Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2016 թ․ սեպտեմբերի 28-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 28-ին.
 13. Oxford 3000
 14. The Macmillan Defining Vocabulary
 15. Routledge Frequency Dictionaries
 16. «Langenscheidt Grundwortschatz». Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ օգոստոսի 6-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 28-ին.
 17. «Langenscheidt Grund- und Aufbauwortschatz». Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ օգոստոսի 6-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 28-ին.
 18. «Hueber Grundwortschatz». Արխիվացված է օրիգինալից 2017 թ․ օգոստոսի 6-ին. Վերցված է 2020 թ․ օգոստոսի 28-ին.
 19. Merriam-Webster (1993). «How many words are there in English?».
 20. Nihon kokugo daijiten. — Dai 2-han. — Tōkyō: Shōgakkan, 2000-2002. — 13 volumes с. — ISBN 4-09-521001-X, 978-4-09-521001-8
 21. «別表 学年別漢字配当表:文部科学省». www.mext.go.jp. Վերցված է 2020 թ․ փետրվարի 6-ին.