James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher

«James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher», անգլերեն նախադասություն, որի նպատակն է ընդգծել լեզվական անորոշությունները, ինչպես նաև ընդգծել կետադրական նշանների[1] անհրաժեշտությունը, որոնք ցույց են տալիս ինտոնացիայի փոփոխությունների[2], շեշտերի, դադարների անհրաժեշտությունը բանավոր խոսքում[3]։

Կիրառությունը խմբագրել

Նախադասությունը կարող է օգտագործվել որպես լեզվական առաջադրանք[4][5][6] կամ թեստ[1][2], որում, ստուգվողից պահանջվում է ճիշտ տեղադրել կետադրական նշանները և հասկանալ նախադասության իմաստը։

Բացի այդ նախադասությունը պարզորեն ցուցադրում է had բառի իմաստաբանական անորոշությունն ու նրա արտահայտած իմաստի ու կիրառության տարբերությունը[7] (տե՛ս Use–mention distinction(անգլ.) թեմայով)։ Դրա հետ մեկտեղ նախադասությունը ցուց է տալիս, թե ինչպես կարող է նման դժվար հասկանալի նախադասությունը քերականորեն ճիշտ լինել[8] ու ամբողջական միտք արտահայտել։

James և John գոյականներև, ինչպես նաև «a better effect on the teacher» արտահայտությունները հաճախ փոխարինվում են այլ բառերով։ Նաև while-ը հաճախ փոխարինվում է where-ով կամ whereas-ով[1][9]։

Նշանակությունը խմբագրել

Արտահայտությունն առավել պարզ ու հասկանալի է դառնում որոշ կետադրական նշաններ ավելացնելու դեպքում՝

James, while John had had «had», had had «had had»; «had had» had had a better effect on the teacher[10].

Հայերեն թարգմանությունը՝

Ջեյմսը, այն ժամանակ, երբ Ջոնն օգտագործում էր «had»-ը, օգտագործեց «had had»; «had had»-ը ուսուցչի վրա մեծ տպավորություն թողեց։

Տես նաև խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. 1,0 1,1 1,2 Magonet, Jonathan (2004). A rabbi reads the Bible (2nd ed.). SCM-Canterbury Press. էջ 19. ISBN 9780334029526. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «You may remember an old classroom test in English language. What punctuation marks do you have to add to this sentence so as to make sense of it?»
  2. 2,0 2,1 Dundes, Alan; Pagter, Carl R. (1987). When you're up to your ass in alligators: more urban folklore from the paperwork empire (Illustrated ed.). Wayne State University Press. էջ 135. ISBN 0814318673. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «The object of this and similar tests is to make sense of a series of words by figuring out the correct intonation pattern.»
  3. Hudson, Grover (1999). Essential introductory linguistics. Wiley-Blackwell. էջ 372. ISBN 0631203044. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «Writing is secondary to speech, in history and in the fact that speech and not writing is fundamental to the human species.»
  4. Amon, Mike (2004 թ․ հունվարի 28). «GADFLY». Financial Times. Արխիվացված է օրիգինալից 2012 թ․ հուլիսի 22-ին. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «HAD up to here? So were readers of last week's column, invited to punctuate "Smith where Jones had had had had had had had had had had had the examiners approval."»
  5. Jackson, Howard (2002). Grammar and Vocabulary: A Resource Book for Students. Routledge. էջ 123. ISBN 0415231701. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «Finally, verbal humour is often an ingredient of puzzles. As part of an advertising campaign for its educational website <learn.co.uk>, the Guardian (for 3 january 2001) included the following familiar grammatical puzzle.»
  6. «3802 - Operator Jumble». Արխիվացված է օրիգինալից 2008 թ․ հոկտեմբերի 13-ին. Վերցված է 2014 թ․ նոյեմբերի 6-ին.
  7. Lecercle, Jean-Jacques (1990). The violence of language (Illustrated ed.). Routledge. էջ 86. ISBN 0415034310. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «Suppose I decide that I wish to make up a sentence containing eleven occurrences of the word 'had' in a row ...»
  8. Hollin, Clive R. (1995). Contemporary Psychology: An Introduction (Illustrated ed.). Routledge. էջ 34. ISBN 0748401911. Վերցված է 2009 թ․ ապրիլի 30-ին. «Do readers make use of the ways in which sentences are structured?»
  9. Reichenbach, Hans (1947) Elements of symbolic logic. London: Collier-MacMillan. Exercise 3-4, p.405; solution p.417.
  10. «Problem C: Operator Jumble» Արխիվացված 2009-05-09 Wayback Machine. 31st ACM International Collegiate Programming Conference, 2006-2007.