Օսկուլասնող ուղեծիր, ձգողական Կեպլերյան ուղեծիր (այսնիքն՝ էլիպս կամ այլ կոնական հատույթ) է տրված մարմնի համար (ժամանակի որոշակի պահին) կենտրոնական ձգողության կետի համեմատ, որը տվյալ մարմինը (համապատասխան իր փաստացի դիրքի և արագության ժամանակի որոշակի պահին) կունենար արտաքին ազդեցությունների բացակայության դեպքում։ Այնպիսի ազդեցությունները կարող են լինել կապված կենտրոնական մարմնի ոչ-գնդաձև լինելու հետ, երրորդ մարմինների ձգողական ազդեցություն կամ ոչ-ձգողական բնույթի ուժեր[1]։

Այս եզրույթը օգտագործվում է աստղագիտության և աստղադինամիկայի մեջ։

Ծանոթագրություններ Խմբագրել

  1. F. R. Moulton, 'Introduction to Celestial Mechanics', (1902, Dover reprint 1970), at pp.322-3.