Օգնություն:Ներածություն - Վիքիտեքստի խմբագրիչ/6Խմբագրել հոդվածները
Աշխատանքը վիքիկոդի հետ


Ձևավորում
Կոկիկ դարձնենք վիքիտեքստը


Հղումներ և վիքիհղումներ
Կապենք էջերը միմյանցՍտեղծել նոր հոդվածներ
Էջը ստեղծել զրոյից


Ամփոփում
Վերհիշիր սովորածդ
Ամփոփում

  • Վիքիկոդը Վիքիպեդիայի խմբագրման պարզ կոդային լեզու է։
  • Դու կարող ես տեսնել և խմբագրել Վիքիպեդիայի գրեթե ցանկացած էջի ելատեքստի կոդը՝ սեղմելով «խմբագրել կոդը» կոճակը։
  • Էջի վերին հատվածում գտնվող խմբագրման գործիքաշերտը ձեզ կօգնի տեքստը ձևավորելու ժամանակ։
  • Հոդվածում ==Վերնագիր== կամ ===Ենթավերնագիր=== դնելու համար օգտագործվում են = հավասարման նշանները։
  • Տեքստը '''թավատառ''' կամ ''շեղատառ'' դարձնելու համար՝ օգտագործվում են ' ապաթարցները։
  • Վիքիպեդիայի հոդվածում[[հղումներ]] դնելու համար կիրառվում են [[]] քառակուսի փակագծերը։
  • Մի՛ մոռացիր ամփոփել քո փոփոխությունները, մինչև խմբագրման պահպանումը։
  • Դու կարող ես ստեղծել նոր հոդված, կիրառելով «Հոդվածի ստեղծում» ուղեցույցը, եթե հոդվածի առարկան նշանակալի է, առկա են վստահելի աղբյուրներ և բացակայում է շահերի բախումը։


Հավելյալ տեղեկատվություն