Օգնություն:Ներածություն - Վիքիտեքստի խմբագրիչ/2Խմբագրել հոդվածները
Աշխատանքը վիքիկոդի հետ


Ձևավորում
Կոկիկ դարձնենք վիքիտեքստը


Հղումներ և վիքիհղումներ
Կապենք էջերը միմյանցՍտեղծել նոր հոդվածներ
Էջը ստեղծել զրոյից


Ամփոփում
Վերհիշիր սովորածդ
Բազմաթիվ հոդվածներ, իրականում, պահանջում են քիչ չափաքանակով տեքստի ձևավորում: Հոդվածի ձևավորում կարելի է իրականացրել տեքստի բոլոր կողմերից տեղադրելով համապատասխան կետադրական նշաններ կամ սիմվոլներ։ Այդ նշանները կարելի է դնել, ինչպես ձեռքով, այնպես էլ գործիքաշերտի օգնությամբ, որը գտնվում է խմբագրման դաշտի վերին հատվածում։


Վերնագրեր և ենթավերնագրեր ավելացնելու համար՝ սեղմիր  Ընդլայնված բացվող պատուհանի վրա, այնուհետև՝ Վերնագիր  դաշտի։
Ձեռքով վերնագիր կամ ենթավերնագիր դնելու համար օգտագործում ենք = նշանը:
==Վերնագիր==
===Ենթավերնագիր===


Տեքստը թավատառ կամ շեղատառ դարձնելու համար՝ սեղմի՛ր գործիքաշերտի Թ և Շ կոճակներին։
Տեքստը ձեռքով թավատառ կամ շեղատառ դարձնելու համար՝ կիրառում ենք ' ապաթարցները:
'''թավատառ'''
''շեղատառ''
Հոդվածի առարկան, առաջին անգամ նշելու ժամանակ, գրում ենք թավատառով։