Տեքստաբանություն (լատիներեն՝ textum - բառերի կապ և հունարեն՝ Λογος - խոսք), գրականագիտության բաժիններից մեկը, որն զբաղվում է անցյալի գրողների երկերի գիտականորեն ճշտված (քննական) բնագրերը հրատարակելու գործով։ Դրա համար հիմք են ծառայում պահպանված ձեռագրերը, հեղինակի կենդանության ժամանակ եղած հրատարակությունները և այլ տվյալներ։

Տեքստաբանությունը ձգտում է դասական գրողների երկերն ազատել գրաքննական և այլ կարգի աղճատումներից, օտարամուտ հատվածներից և արտահայտել հեղինակի իսկական կամքը։ Գիտական հրատարակության մեջ տեղ են գտնում նաև տվյալ երկի տարբերակները։ Տեքստաբանական մանրակրկիտ աշխատանքի՝ ճշտումների շնորհիվ երբեմն էապես փոխվում են մեր պատկերացումները տվյալ ստեղծագործության և գրողի մասին[1]։

Տես նաև՝ խմբագրել

Գրականություն խմբագրել

Աղբյուրներ խմբագրել

  1. Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան (1972)։ Գրականագիտական բառարան։ Երևան: «Լույս»։ էջ 288