Վերլուծական էլեկտրաքիմիական եղանակներ - Այլ լեզուներ