Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ - Այլ լեզուներ