Պորտուգալալեզու երկրների համագործակցություն - Այլ լեզուներ