«Գարեգին Սրվանձտյան»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ (Բոտ: կոսմետիկ փոփոխություններ)
 
== Երկեր ==
* <nowiki/>Հնօց եւ նօրոց, [[Ստամբուլ|Կ. Պոլիս]], 1874, 192 էջ:
* Գրօց ու բրօց եւ [[Սասունցի Դավիթ|Սասունցի Դաւիթ]] կամ [[Փոքր Մհեր|Մհէր]]<nowiki/>իՄհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1874, 192 էջ:
* ՄանանայՆոր ընթերցարան, տետրակ Ա, [[Ստամբուլ|Կ. Պոլիս]], 18761875, 45872 էջ:
* ԹորոսՆոր Աղբարընթերցարան, տետրակ Բ, Կ. Պոլիս, 18791875, 342120 էջ:
* Համով–հօտովՇուշան Շաւարշանայ, Կ. Պոլիս, 18841875, 384109 էջ:
* Մանանայ, Կ. Պոլիս, 1876, 458 էջ:
* Համով–հօտով, [[Թբիլիսի|Թիֆլիս]], 1904, 415 էջ:
* Թորոս Աղբար, Կ. Պոլիս, 1879, 244 էջ:
* Համով–հօտով, հատ. Ա–Բ, [[Փարիզ]], 1949–1950:
* Համով–հոտով, Կ. Պոլիս, 1884, 384 էջ:
* Երկեր, հատ. 1–2, [[Երևան]], 1978–1982:
* Հայաստանի ճամբորդ, Կ. Պոլիս, 1884, 488 էջ:
* Քրիստոնեական ուսումն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1884, 144 էջ:
* Քրիստոնեական ուսումն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ, Կ. Պոլիս, 1894, 164 էջ:
* Համով–հօտովՀամով–հոտով, [[Թբիլիսի|Թիֆլիս]], 1904, 415416 էջ:
* Գրօց ու բրօց, Կ. Պոլիս, 1910, 88 էջ:
* Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ, Կ. Պոլիս, 1910, 44 էջ:
* Շուշան Շաւարշանայ, Կ. Պոլիս, 1911, 64 էջ:
* Համով–հօտովՀամով–հոտով, հատ. Ա–ԲԱ, [[Փարիզ]], 1949–19501949, 208 էջ:
* Համով–հոտով, հատ. Բ, Փարիզ,1950, 216 էջ:
* [[Կոմիտաս]] վարդապետ (հայ երաժշտութեան առաքեալը), Պէյրութ, 1969, 77 էջ:
* Երկեր, հատ. 1. Գրոց ու բրոց, [[Սասունցի Դավիթ]] կամ [[Փոքր Մհեր|Մհեր]]<nowiki/>ի դուռ, Մանանա, Համով-հոտով, Երևան, 1978, 666 էջ:
* Երկեր, հատ. 1–22, [[Երևան]], 1978–19821980, 564 էջ:
* Թորոս Աղբար: Համով–հոտով, [[Վենետիկ]], 1997, 84 էջ:
 
== Գրականություն ==
* [[Արամ Ղանալանյան]], Գարեգին Սրվանձտյանց, - «Հայ նոր գրականության պատմություն», հատ. III, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1964, էջ 555-588:
* [http://lraber.asj-oa.am/1587/1/18.pdf Կոստանդյան Է. Ա., Գարեգին Սրվանձտյանցը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումները.- «Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների», 1970, № 1, էջ 18-25:]
* [http://hpj.asj-oa.am/1472/1/1970-1(187).pdf Կոստանդյան Է. Ա., Գ. Սրվանձտյանցի լուսավորական գործունեությունը.- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1970, № 1, էջ 187-196:]
* Կոստանդյան[[Էմմա Է.Կոստանդյան|Կոստանդյան Ա.Էմմա]], Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանց, (հայ ժողովրդական էպոսի հայտնաբերման և գրառման 100-ամյակի առթիվ), - «Էջմիածին», 1972, N Գ (3), էջ 27-33:
* Կոստանդյան[[Էմմա Է.Կոստանդյան|Կոստանդյան Ա.Էմմա]], Գարեգին Սրվանձտյանցի նամականիից, - «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1973, N 3, էջ 115-136:
* Կոստանդյան Է. Ա., Արևմտյան Հայաստանի հայաբնակ վայրերի վերաբերյալ Գ. Սրվանձտյանցի կազմած վիճակագրություններից, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 1976, N 2, էջ 62-94:
* [[Էմմա Ա. Կոստանդյան]], Գարեգին Սրվանձտյանց, (երկրորդ լրացված, վերամշակված հրատարակություն), Երևան, 2008, 200 էջ։
* [http://hpj.asj-oa.am/5492/1/1990-4(3).pdf Հարությունյան Ս. Բ. Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ).- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1990, № 4, էջ 3-9:]
* [http://hpj.asj-oa.am/2539/1/2008-2(230).pdf Պետրոսյան Անուշավան, Հայ ազգագրության առաջին ծրագիր-հարցարանի խնդրի շուրջ.- «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2008, № 2, էջ 230-243:]
* [[Հայկական սովետական հանրագիտարան]], հատոր 11, Երևան, 1985, էջ 168-169:
* [[Հայկական համառոտ հանրագիտարան]], հատ. 4, Երևան, 2003:
* Ով ով է (Հայեր: Կենսագրական հանրագիտարան), հատ. 2, Երևան, 2007, էջ 505-506:
 
== Արտաքին հղումներ ==