Սեբաստիայի բարբառ, հայերենի կը ճյուղին պատկանող բարբառ։

Խոսվել է Սեբաստիա քաղաքում և նրա շրջակա բազմաթիվ գյուղերում։ Բաղաձայնական համակարգը՝ եռաստիճան խլազուրկ (բ՛, բ, փ)։ Հարուստ է ձայնավորներով։ Հնչյունական ակնառու փոփոխություններն են՝ ք→յհ (երեք→իրեյհ), հ→ֆ (հորթ→ֆորթ), տր→յյ (կտրել→գտյյէլԲայերի ներկան և և անկատարը կազմվում են ետադաս գը մասնիկով (գէլլէ գը). շարունակականը կազմվում է գոր մասնիկով, ապառնին՝ բիդի[1]։

Ծանոթագրություններ խմբագրել

  1. Հ. Զ. Պետրոսյան, Ս. Ա. Գալստյան, Թ. Ա. Ղարագյուլյան (1975)։ Լեզվաբանական բառարան։ Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն։ էջ էջ 271