Պրոտոն-պրոտոնային ցիկլը ջերմաէներգետիկ ռեակցիաների համախումբ է, որոնց ժամանակ Հերցեպրունգ-Ռեսելի դիագրամի գլխավոր հաջորդականության աստղերում ջրածինը վերածվում է հելիումի ։ CNO ցիկլի հիմնական այլընտրանքն է։ Պրոտոն-պրոտոնային ցիկլում գերակշռում են Արևի զանգվածի կարգի զանգվածներով կամ ավելի քիչ [1][2] աստղերը, այդ աստղերում այն կազմում է թողարկված էներգիայի մինչև 98% -ը [3] :

Պրոտոն-պրոտոնային ցիկլ (ppI ճյուղ)

Ցիկլը սովորաբար բաժանվում է երեք հիմնական շղթայի ՝ ppI, ppII, ppIII : Էներգիայի ճառագայթման մեջնշանակալի ներդրում են ունենում միայն առաջին երկուսը ։ Մնացած փոփոխությունները զգալի են միայն բարձր էներգիայով նեյտրինոների քանակը ճշգրիտ հաշվելիս։

Պրոտոն-պրոտոնային ցիկլի արդյունքը խմբագրել

PpI շղթայի վերջնակարդյունքը, որը գերակշռում է 10-ից 14 միլիոն աստիճանի ջերմաստիճանում, հելիումի ատոմի միջուկն է, որը առաջանում է չորս պրոտոնների միաձուլման արդյունքում ՝ պրոտոնների զանգվածի 0,7% -ին համարժեք էներգիայի անջատումով։ Ցիկլը ներառում է երեք փուլ։ Սկզբում երկու պրոտոններ, որոնք ունեն բավարար էներգիա `հաղթահարելու Կուլոնյան պատնեշը, միանում են, որպեսզի ստեղծեն դեյտրոն, պոզիտրոն և էլեկտրոնային նեյտրինո ; ապա դեյտրոնը միանում է պրոտոնի հետ ՝ կազմելով <sup id="mwIw"><span typeof="mw:Nowiki" id="mwJA">3</span></sup>He միջուկը . Վերջապես, հելիում -3 ատոմի երկու միջուկները միանում են `կազմելով հելիում-4 ատոմի միջուկը ։ Այս դեպքում անջատվում է երկու պրոտոն։

 • p + p2 H + e+ + νe + 0.42 MeV [4]
 • 2 H + p → <sup id="mwOQ"><span typeof="mw:Nowiki" id="mwOg">3</span></sup>He + γ + 5.49 MeV[5]:
 • 3He + 3 He → 4He + 2 p + 12.85 MeV[6]:

Մյուս երկու շղթաները ( ppII և ppIII ) մասնակցում են ցիկլին ավելի բարձր ջերմաստիճաններում, քան ppI- ն ։ Արեգակի վրա, ջրածնի մոտ 85% -ը վերածվում է հելիում -4-ի ppI- ի միջոցով։

Ժամանակը, որից հետո Արևը կօգտագործի իր ամբողջ « վառելիքը » և ջերմայ-միջուկային ռեակցիան կդադարի, գնահատվում է 6 միլիարդ տարի։

 
Պրոտոն-պրոտոնի ցիկլը (բոլոր երեք շղթաները, ինչպես նաև hep և pep ճյուղերը):

pp-ռեակցիա խմբագրել

Երկու պրոտոնների միացումը տեղի է ունենում 2 փուլով։ Նախ երկու պրոտոնները առաջացնում են դիպրոտոն ( ):

 

Դիպրոտոնը գործնականում միանգամից հետ է տրոհվում երկու պրոտոնի ( պրոտոնի տրոհում ), սակայն, ծայրահեղ հազվադեպ դեպքում, այն կատարում է բետա + տրոհում՝ վերածվելով դեյտրոնի ( դեյտրոնի միջուկի   ) [7] :

 

Այսպիսով, ռակցիայի բանաձևը կլինի.

 

pep-ռեակցիա խմբագրել

Որոշ դեպքերում (Արեգակի վրա 0,25%, կամ 400-ից մեկ ռեակցիայի դեպքում) պրոտոնների միացումը դեյտրոնի միջուկում տեղի է ունենում ոչ թե պոզիտրոնի արտանետմամբ, այլ էլեկտրոնի կլանման միջոցով։ Երկու պրոտոնների և էլեկտրոնի այս միացումը կոչվում է pep-ռեակցիա (նախնական վիճակում մասնիկների համար); ասյ դեպքում ճառգայթվում է 1,44 МэВ էներգիայով մոնոէներգետիկ նեյտրինո ՝ էլեկտրոնի գրավմամբ։

Էլեկտրոնի գրավման ընդհանուր բանաձևն ունի հետևյալ տեսքը՝  , իսկ էլեկտրոնի գրավումը տեղի է ունենում դիպրոտոնի ներսում, մինչև դրա տրոհումը։

hep-ռեակցիա խմբագրել

Սովորաբար, pp-ցիկլի երկրորդ ռեակցիայի ընթացքում՝ դեյտրոնի և պրոտոնի միացոմից հետո առաջացած հելիում-3 -ի միջուկը փոխազդում է մեկ այլ 3 He միջուկի հետ (ppI ճյուղ, 85% Արեգակի պայմաններում) կամ 4 He ( ppII և ppIII ճյուղերը, ընդհանուր մոտ 15% Արեգակի վրա)։ Շատ հազվադեպ դեպքերում (10 −5 % Արեգակի վրա) 3 He գրավում է պրոտոն `հելիում -4 միջուկի, պոզիտրոնի և էլեկտրոնի նեյտրինոյի առաջացմամբ։ Այսպես կոչված hep-ռեակցիան (անունը He + p- ից է) հազվադեպ է, քանի որ այն տեղի է ունենում թույլ փոխազդեցության միջոցով. սկզբնական վիճակում գնվող երեք պրոտոններից մեկը պետք է վերածվի նեյտրոնի, մինչդեռ մրցակցող ռեակցիաները 3 He + 3 He և 3: He + 4 He՝ չնայած ավելի բարձր Կուլոնյան պատնեշի, կախված չեն նուկլոնների լիցքի փոփոխության հետ։

Տես նաև խմբագրել

 • Աստղային նուկլեինթեզ
 • CNO ցիկլը

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. 12.1 Процессы на Солнце. 12 Ядерные реакции на Солнце и в звездах / Л. И. Сарычева. ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ МИКРОМИРА — ФИЗИКА ЧАСТИЦ И ЯДЕР, ISBN 978-5-397-02675-8, курс лекций астрономического отделения физического факультета МГУ: «Определяющим для Солнца является рр-цикл.»
 2. The Solar Interior Archived 2019-03-29 at the Wayback Machine. / Solar Physics, Marshall Space Flight Center, NASA (անգլ.): «In stars like the Sun … three step process called the proton-proton or pp chain»
 3. Loveland, W. D., Morrissey, D. J. and Seaborg, G. T. (2005) 12. Nuclear Reactions in Nature: Nuclear Astrophysics Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine. / Modern Nuclear Chemistry, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-471-11532-8 DOI: 10.1002/0471768626.ch12, (անգլ.) page 29: «In our sun, 98 % of the energy comes from the pp chain and only 2 % from the CNO cycle.»
 4. Loveland, W. D., Morrissey, D. J. and Seaborg, G. T. (2005) 12. Nuclear Reactions in Nature: Nuclear Astrophysics Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine. / Modern Nuclear Chemistry, John Wiley & Sons DOI: 10.1002/0471768626.ch12, (անգլ.) page 24 "12.6.2 Hydrogen Burning " "p + p → d + e+ +νe Q = 0.42 MeV "
 5. Loveland, W. D., Morrissey, D. J. and Seaborg, G. T. (2005) 12. Nuclear Reactions in Nature: Nuclear Astrophysics Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine. / Modern Nuclear Chemistry, John Wiley & Sons DOI: 10.1002/0471768626.ch12, (անգլ.) page 24 "The next reaction in the sequence is d + p →3He + γ Q = 5.49 MeV. "
 6. Loveland, W. D., Morrissey, D. J. and Seaborg, G. T. (2005) 12. Nuclear Reactions in Nature: Nuclear Astrophysics Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine. / Modern Nuclear Chemistry, John Wiley & Sons DOI: 10.1002/0471768626.ch12, (անգլ.) page 24 " In ~ 86 % of the cases, the reaction is 3He + 3He → 4He + 2p Q = 12.96 MeV «
 7. Stellar Interiors: Physical Principles, Structure, and Evolution, 2004, ISBN 978-0-387-20089-7: «The Proton-Proton Reaction»: «This crucial but as it turns out, unlikely reaction requires that two protons form a coupled system (the "diproton") while flashing past one another and, at practically that same instant, one of these protons must undergo a weak decay»

Գրականություն խմբագրել

Հղումներ խմբագրել

 • 4. ГОРЕНИЕ ВОДОРОДА // Web — версия учебного пособия Б.C. Ишханов, И. М. Капитонов, И. А. Тутынь «Нуклеосинтез во вселенной» — М., Изд-во Московского университета. 1998.