Շրջանային հարթություն (Մոբիուսի հարթություն, ինվերս հարթություն) ինցենդենտության կառույց է, որտեղ ՝ կետերի քանակ, ՝ շրջանների քանակ, -ի և -ի սիմետրիկ հարաբերությունն է, որը բավարարում է հետևյալ աքսիոմներին.

Շրջանային հարթություն. Աքսիոմներ (A1), (A2)
A1: Կամայական կետերի համար գոյություն ունի միայն մեկ շրջանագիծ, որը ինցիդենտ է -ին։
A2: Յուրաքնքչյուր շրջանագծի համար և կամայական և կետերի համար գոյություն ունի ուղիղ մեկ շրջանագիծ, այնպես, որ և ( և միմյանց շոշափում են կետում).
А3: Յուրաքանշյու շրջանագիշ ինցիդենտ է նվազագույնը երեք կետերի։ Գոյություն ունեն նվազագույնը երեք կետեր, որոնքն ինցիդենտ չեն մեկ շրջանագծի։

Մեբիուսի հարթության օրինակ է դասական իրական Մեբիուսի հարթությունը. նրանում կետերի քանակը , Էվկլիդյան հարթություն, լրացված մեկ իդելական կետով (); սովորական շրջանագծեր, ինչպես նաև սովորական ուղիղներ, լրացված կետով, ինցիդենտության հարաբերություն՝ պատկանելության հարաբերություն։

Տես նաև

խմբագրել

Արտաքին հղումներ

խմբագրել