Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի, կամ, խոսակցաբար Մորմոնների եկեղեցի, Մորմոնական եկեղեցի համարվում է որպես ոչ երորդության քրիստոնեական վերականգնման շարժում։ Մորմոնները Քրիստոսին և Իր քավությանը են հավատում որպես կենտրոնական սկզբունք։ Մորմոներն ունեն այլ գրքեր, բացի Աստվածաշունչից, որոնք համարում են սուրբ գրություն։ Նրանք հավատում են, որ հայտնությունը Աստծուց դէռ շարունակվում է այսօր, մանավանդ իրենց մարգարե միջոցով։

Salt Lake Temple, Utah - Sept 2004-2.jpg

Արտաքին հղումներԽմբագրել