Coat of аrms of Yerevan.svg
Մասնակից Երևանից


Սարի ուսին սիրուն լուսին, սիրուն լուսին սարի ուսին!!!!!!

Noia 64 apps karm.png
Pencil.svg Այս մասնակիցը արդեն ստեղծել է 70 հոդված Հայերեն Վիքիպեդիայում: