Էլեկտրաշարժ ուժ

Էլեկտրաշարժ ուժ է կոչվում այն սկալյար մեծությունը, որը հավասար է փակ շղթայով լիցքը տեղափոխելիս կողմնակի ուժերի կատարած աշխատանքի և այդ լիցքի մեծության հարաբերությանը: Էլեկտրաշարժ ուժն արտահայտվում է վոլտով: