Մաշտոց' (5195), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5195 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 1552 թվականին Իգնատիոս աբեղա գրչի կողմից, Վարդան Զորավարի վանք Մոկքում: Ստացողը եղել է Հովհաննես աբեղան: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 18x14 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 258 թերթից: Գրված է միասյուն, բոլորգրով: Ունի կիսախորան, լուսանցազարդ մանրանկարներ: Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, արծաթյա 1 խաչով: Հիշատակարաններ գրչի՝ 49բ, 98բ, 193ա,256բ, 259բ հետագայի՝ 3բ (1585 թ.), 249բ (1646 թ.), 26բ, 112բ (17-րդ դար), 260բ (1887 թ.)[1]:

Մաշտոց (5195)
Գրիչ՝ Իգնատիոս աբեղա
Տարեթիվ՝ 1552 թվական
Վայր՝ Մոկք
Թերթեր՝ 258
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 18x14 սմ
Գիր՝ միասյուն, բոլորգիր
Տող 18
Կազմ աշեպատ տածտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան, լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Նաև՝ Սիմէովնի Ապարանցւոյ Ողբ վասն գրաւման Թաւրիզ (չափ., 1585 թ.), Տաղ՝ Սուտ է կենաքս այս անցաւոր:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 55 — 1552 էջ։