Ճառընտիր (5406), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5406 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 15-րդ դարում Խաչատուր քահանա գրիչի կողմից: Ստացողը եղել է Ներսես քահանան: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 27x18 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 367 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Կազմը` կաշեպատ տախտակ, աստառը՝ սպիտակ կտավ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 14բ, 21ա, 44ա, 63ա, 123բ, 212ա, 322բ, 350բ և այլուր, հետագայի՝ 21ա, 60ա, 173բ, 188ա, 235ա, 291ա, 350բ և այլուր (16-րդ դար)[1]:

Ճառընտիր (5406)
Գրիչ՝ Խաչատուր քահանա
Ստացող՝ Ներսես քահանա
Տարեթիվ՝ 15-րդ դար
Թերթեր՝ 367
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 27x18 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 29
Կազմ կաշեպատ տախտակ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Ճառք, Խրատք, Ներբողեանք (Գր. Սքանչելագործ, Եփրեմ Ասորի, Յովհ. Ոսկեբերան, Եղիշէ, Յովհ. Մանդակունի, Սրերիանոս, Սարգիս Շնորհալի, Յակ. Սրճեցի, Թէոփիլոս, Զաքարիա կթղ., անանունք):
  • Պատմութիւնք Աստուածածնի, Քրիստոսի, Յովհ. Մկրտչի, Անտոնի անապատականի, Կիրաոսի և Յուղիտայ, Թէոդոսի թագաւորի, Մանկանցն Եփեսոսի, Գր. Ակռականդացւոյ, Չարչարանացն Քրիստոսի:
  • Վարք և վկայավանութիւնք:
  • ՅԱւետարանաց մեկնութեանց Յովհ. Ոսկեբերանի:

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 100 — 1552 էջ։