Ճառընտիր (5387)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ճառընտիր (5387), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5387 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դարում Գրիգոր գրիչի կողմից։ Ստացողը եղել է Ռես Միրզան։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 28.5x20 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 54 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Կազմը` լուսանցազարդ ստվարաթուղթ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 3բ, 14բ, 17բ, 43բ և այլուր, հետագայի՝ 19բ (18-րդ դար)[1]։

Ճառընտիր (5387)
Գրիչ՝ Գրիգոր
Ստացող՝ Ռես Միրզա
Տարեթիվ՝ 17-րդ դար
Թերթեր՝ 54
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 28.5x20 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 31
Կազմ լուսանցազարդ ստվարաթուղթ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Խրատք Նուշրվանայ։
  • Դաւանութիւն հաւատոյ։
  • Պատմութիւնք Գր. Լուսաւորչի, Ներսիսի Մեծի, Աստուածածնի, Յակ. Մծբնացւոյ։
  • Դաւթի մարգարէի։
  • Տեսիլ Գր. Լուսաւորչի։
  • Ճառք, Խրատք (Յովհ. Գառնեցի, Եփրեմ Ասորի, Բարսեղ Կեսարացի, Սարգիս Շնորհալի, Յակ. Սրճեցի)։
  • Ոտանաւորք (ի լուսանցս)։
  • Ասացուածք (ի լուսանցս)։
  • Շնորհալւոյ Հանելուկք (ի լուսանցս)։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 96 — 1552 էջ։