Ճառընտիր (5387), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 5387 թվի տակ: Ձեռագիրը գրվել է 17-րդ դարում Գրիգոր գրիչի կողմից: Ստացողը եղել է Ռես Միրզան: Գրված է թղթի վրա, որը ունի 28.5x20 չափս: Ձեռագիրը կազմված է 54 թերթից: Գրված է երկսյուն, բոլորգրով: Կազմը` լուսանցազարդ ստվարաթուղթ: Հիշատակարաններ գրչի՝ 3բ, 14բ, 17բ, 43բ և այլուր, հետագայի՝ 19բ (18-րդ դար)[1]:

Ճառընտիր (5387)
Գրիչ՝ Գրիգոր
Ստացող՝ Ռես Միրզա
Տարեթիվ՝ 17-րդ դար
Թերթեր՝ 54
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 28.5x20 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 31
Կազմ լուսանցազարդ ստվարաթուղթ

ԲովանդակությունԽմբագրել

  • Խրատք Նուշրվանայ:
  • Դաւանութիւն հաւատոյ:
  • Պատմութիւնք Գր. Լուսաւորչի, Ներսիսի Մեծի, Աստուածածնի, Յակ. Մծբնացւոյ:
  • Դաւթի մարգարէի:
  • Տեսիլ Գր. Լուսաւորչի:
  • Ճառք, Խրատք (Յովհ. Գառնեցի, Եփրեմ Ասորի, Բարսեղ Կեսարացի, Սարգիս Շնորհալի, Յակ. Սրճեցի):
  • Ոտանաւորք (ի լուսանցս):
  • Ասացուածք (ի լուսանցս):
  • Շնորհալւոյ Հանելուկք (ի լուսանցս):

ԾանոթագրություններԽմբագրել

  1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Բ (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն», 1970, էջ 96 — 1552 էջ։