Ճառընտիր (4757)

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր

Ճառընտիր (4757), Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանում պահպանվող ձեռագիր, որը «Մաշտոցի անվան ցուցակ ձեռագրացում» (ձեռագրերի ցանկում) ներկայացված է 4757 թվի տակ։ Ձեռագիրը գրվել է 16-րդ դարում Կիրակոս աբեղա գրչի կողմից։ Ստացողը եղել է Յովհաննէս եպիսկոպոսն։ Գրված է թղթի վրա, որը ունի 32x21 չափս։ Ձեռագիրը կազմված է 283 թերթից։ Գրված է երկսյուն, բոլորգրով։ Ունի կիսախորան և լուսանցազարդ մանրանկարներ։ Կազմը` կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ, աստառը՝ կապույտ կտավ։ Հիշատակարաններ գրչի՝ 25ա, 109ա, 126բ, 172բ, 273ա և այլուր[1]։

Ճառընտիր (4757)
Գրիչ՝ Կիրակոս աբեղա գրիչ
Ստացող՝ Յովհաննէս եպիսկոպոս
Տարեթիվ՝ 16-րդ դար
Թերթեր՝ 283
Նյութ՝ թուղթ
Չափս՝ 32x21 սմ
Գիր՝ երկսյուն, բոլորգիր
Տող 29
Կազմ կաշեպատ տախտակ դրոշմազարդ
Մանրանկարչություն՝ կիսախորան և լուսանցազարդ

ԲովանդակությունԽմբագրել

 • Ճառք, Խրատք (Մովս. Երզնկացի, Յովհ. Երզնկացի, Սարգիս Շնորհալի, Ոսկեբերան, Բարսեղ, Վարդան վարդապետ, Յովհ. Գառնեցի, Եփրեմ, Յակ. Սրճեցի, Ան. Նարեկացի, Թեոփիլոս, Յովհ. Գառնեցի, անանունք),
 • Ներբողեանք (Եփրեմ, Ոսկեբերան),
 • Պատմութիւնք Գետարգել նշանին, Խաչին, որ եղև ի ձեռն Մեծին Ներսիսի, Հացունեաց խաչին, Գալստեանն Մահմետին ի Հայս, Փոխմանն Աստուածածնի, Գալստեան Մոգուց,
 • Տեսիլք Մրիամու, Գրիգոր Լուսավորչի,
 • Կանոնք,
 • Հարցմունք Աթանասի և պատասխանիք Կիւրզի,
 • Խրատք Նուշրվանայ,
 • Ի Հարանց վարուց,
 • ՅԱւետարանաց մեկնութեանց Ոսկեբերանի,
 • Վարք և վկայաբանութիւնք։

ԾանոթագրություններԽմբագրել

 1. Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ «Մատենադարան», Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարան, հ. Ա (խմբ. Լ. Խաչիկյան, Ա. Մնացականյան), Երևան, «Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի հրատարակչություն», 1965, էջ 1280 — 1636 էջ։