Էլեկտրական հոսանքի աղբյուր

(Վերահղված է Հոսանքի աղբյուրից)

Հոսանքի աղբյուրը սարք է, որը հաղորդիչում Էլեկտրական դաշտ է առաջացնում: Որպեսզի հոսանքը նկատելի ժամանակ գոյություն ունենա, անհրաժեշտ է հոանքի աղբյուրի առկայություն: Գալվանական տարրն առաջին պարզագույն հոսանքի աղբյուրն է։ Այն գործածվում է մինչ օրս և այդպես է կոչվում ի պատիվ Լուիջի Գալվանիի, ով իտալացի կենսաբան, բժիշկ է։ Լիցքակուտակիչները (ակումուլյատորները) ավտոմեքենայում, բջջային հեռախոսներում և այլ բազմատեսակ սարքերում մեծ կիրառություն ունեցող  հոսանքի աղբյուրներ են, որոնք կարելի է օգտագործել ՝ լիցքավորելով նորից։ Հոսանքի աղբյուրներն ունեն երկու բևեռ ՝ դրական (+) և բացասական (-): Դրական և բացասական բևեռների մոտ կուտակված լիցքերը պայմանավորված են հոսանքի աղբյուրի ներսում ընթացող Քիմիական ռեակցիաներով, որոնք տեղի են ունենում հատուկ լուծույթի մեջ խորասուզված հաղորդիչների՝ էլեկտրոդների միջև:

Դրական էլեկտրոդն անվանում են անոդ, իսկ բացասականը՝ կաթոդ:

Գծապատկեր 1-ը պարզագույն հոսանքի աղբյուր է՝ հոսնաքըI'-ն անցնելով ռեզիստորով, R, և ստեղծելով լարում U

Հոսանքի աղբյուրը լարման աղբյուրի զույգն է (երկակիություն)։ Գծապատկեր 1-ը ցույց է տալիս պարզագույն հոսանքի աղբյուրի սխեման, բեռնավորելով դիմադրությունը

ՆերածությունԽմբագրել

   
Լարման աղբյուր Հոանքի աղբյուր
   
Լարման աղբյուր (կառավարվող) Հոսանքի աղբյուր (կառավարվող)
   
Մարտկոցի բջիջներ Միաբջիջ էլեմենտ
Գծապատկեր 2: աղբյուրի սխեմատիկ պատկերները