Հոգեվիճակ, անձի հոգեկան ակտիվության ընդհանուր բնութագիրը որոշակի ժամանակահատվածում, նրա ընթացքի յուրահատկությունը և հոգեկանի ընդհանուր ֆունկցիոնալ ակտիվացման մակարդակը։

Հոգեվիճակը կարող է լինել գրգռված, ճնշված, ծույլ, գործուն և այլն։ Այդ բնորոշումները կարող են վերաբերել մտավոր, հուզական և գործնական ակտիվությանը։

ՀոգեվիճակներԽմբագրել

 • սթրես
 • խռովահույզ կամ անհանգիստ վիճակ
 • ֆրուստրացիա
 • ոգեշնչվածություն
 • շփոթվածություն
 • որոշակի գործունեության համար ներքին պատրաստականության վիճակ
 • հագեցվածություն
 • սպասման վիճակ
 • լքվածության զգացում
 • հանգիստ հայեցական վիճակ

և այլն։

Հոգեվիճակների տեսակներըԽմբագրել

Հոգեվիճակները լինում են՝

 • անհատական
 • խմբային, մասնավորապես՝ զանգվածային (օրինակ, խուճապի վիճակը)

ԱղբյուրներԽմբագրել

 • Նալչաջյան Ա․ Ա․ (1984 թ.)։ Հոգեբանական բառարան (Լույս ed.)։ Երևան։ էջ 240