Հարանց անապատի վիմական արձանագրություններ

Ստորև ներկայացված է 1613 թվականին կառուցված Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղի Որոտան գետի աջ ափին գտնվող Հարանց անապատ ճարտարապետական համալրի վիմական արձանագրությունները[1][2]՝

Արձանագրություններ

խմբագրել
# Պատկեր Արձանագրության գտնվելու հատված Արձանագրություն
1 Պարսպի դարպասից վեր կանգնեցված կիսաշրջան քարի վրա, 9 տող[3]
 1. ԵՒ ՅԱՅՐԱՊԵՏ
 2. ՃԵՏՆ ԱԾԱՏՐՈՅ
 3. ԵՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԸՍՏԱ
 4. ԹԵԻ ԿԻՐԱԿՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ Կ
 5. ԱՄԱԻՆ ԱՅ ՀՕՐ ԵՒ ՈՐԴՈՅ ԵՒ ՍԲ
 6. ՀՈԳՈՅՆ, ԵՍ ՄԵՂԱՊԱՐՏ ՍԱՀԱԿ ԱԲ
 7. ԵՂԱՅՍ, ՈՐ ԵՄ ԵՐԿՐԵ ՍԻԻՆԵՑԻ ՊԱՐ
 8. ԻՍՊՍ ՇԻՆԵՑԻ, ՇԻՏԱԿԱՆ ԻՆՁ ԵՒ Մ
 9. ԻԱԲԱՆԻՑՍ ԵՒ ՈՂՈՐՍՈՒԹԻ ՏՈՂԱՑ
2 Պարսպի վերին մասում մի փոքր քարի վրա, 2 տող
 1. ՅԻՇԱՏԱԿ Է
 2. ԴՈՒԼԷՏԻՆ
3 Պարսպի դարպասի կամարակալ քարի վրա, 3 տող
 1. ՅԻՇԱՏԱԿԵ ԴՈԻՌՍ ԱՂԱՂՆԵԱՑՆ ԱՅ ԱՆԹԱՌԱՆԻՆ, ՀՌԻՓՍԻՄԻՆ,
 2. ՄԱՐԵԱՆՈՍԻՆ, ՍԵՒՈՒՆ ԵԻ ԱԼԵՔՍԻԱՆՈՍԻՆ ԹՎ :ՌՃԿԶ։ էր
 3. ԵՒՍ ԱՌԱԻԵԼ ՅԱԿՈԲԻՆ, ԱԲՐԱՀԱՄԻՆ։
4   Եկեղեցու արևմտյան մուտքի կամարակալ քարի վրա, 3 տող
 1. ՅԻՇԵՑԷՔ Ի ՔՍ ՋՄԵՂԱՊԱՐՏ ՍԱՀԱԿ ԱԲԵՂԱՅՍ, ՈՐ ՆՈՐՈԴԵԱՅ ԶԵԿԵՂԵՑԻՍ
 2. ԵԻ ՇԻՆԵԱՅ ԶԳԱՅԻԹՍ, ԶՊԱՐԻՍՊՍ ԵՒ ԱՅԼ ՇԻՆՈԻԱԾՔ ՍՈԻՐԲ ԱՆԱՊԱՏԻՍ,
 3. ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՅՐ ԵՒ ԻՅՐ ԾՆՈՂԱՑՆ ՏԷՐ ՈՎԱՆԷՍԻՆ ԵՒ ՓԱՐԻԽԱԹՈԻՆԻՆ։
5 Եկեղեցու արևմտյան մուտքի կողքին մի փոքր խաչքարի վրա, 1 տող
 1. ՅԻՇԱՏԱԿ է ԶԱՅՍ ԽԱԶՍ ԾԱՏՈԻՐ ՊԱՊԻՆ.
6   Եկեղեցու արևմտյան մուտքի կողքին մի փոքր խաչքարի վրա, 1 տող
 1. ՅԻՇԱՏԱԿ է ԽԱԶՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻՆ.

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
 1. Ս.Գ. Բարխուդարյան, Դիվան հայ վիմագրության, 2հ, էջ 54
 2. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=36406
 3. Լալայան, Գ. 43, Լուսանկ. տախտ. XIII 44