Հայցական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որն իր վրա կրում է ենթակայի կատարած գործողությունը։ Հայցական հոլովը ստանում է որոշիչ հոդ։ Հայցական հոլովը սեփական ձև չունի. իրանիշ գոյականների հայցական հոլովաձևը նման է ուղղականին, անձանիշ գոյականներինը՝ տրականին։ Պատասխանում է ո՞ւմ, ի՞նչ(ը), ե՞րբ, որտե՞ղ, որքա՞ն հարցերին։

Նախադասության մեջ հայցական հոլովով դրված բառը կարող է լինել՝

Տես նաև

խմբագրել

Աղբյուրներ

խմբագրել
  • Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ձևաբանություն, Երևան, 2002
  • Գ. Խաչատրյան, Հայոց լեզվի ոլորաններում, Վանաձոր, 1994, էջ 31։