Հայաստանի հողային ռեսուրսներ

Հողային ֆոնդի տոկոսային դասակարգումը հետևյալն է.

 • 18,5 % - գյուղատնտեսական նշանակության հողեր
 • 2,2 % - բնակեցված հողեր, որոնց 90 %-ը զբաղեցնում են շենքերն ու հարակից կառույցները
 • 3,2 % - արդյունաբերության, տրանսպորտի, կապի և այլ ենթակայության տակ գտնվող հողեր
 • 7,7 % - բնապահպանական, մշակութային, հանգստի, սպորտային և պատմամշակութային նշանակության հողեր
 • 11,8 % - անտառային ֆոնդի հողեր
 • 0,7 % - ջրային ֆոնդի հողեր (առանց Սևանա լճի տարածքի)
 • 55,8 % - պահուստային ֆոնդի հողեր
Արարատյան հարթավայր մեծ մասամբ իրենից ներկայացնում է գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողեր

358.3 հազար հեկտար հողային ֆոնդի ընդհանուր տարածքի 12 %-ը, որը հավասար է 2974.3 հազար հեկտարի) կազմում են արմատական ցեղատեսակներից ստացված բերքը, ավազային, ջրային և այլ տարածքները։

Նոր «Հողային օրենսգիրքը» ընդունվել է 2001 թվականի մայիսին, որի համաձայն՝ հանրապետության հողային ֆոնդը դասակարգվում է հետևյալ ենթակարգերի․

 1. Գյուղատնտեսական
 2. Բնակելի
 3. Արդյունաբերական կիրառման
 4. Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ տնտեսության
 5. Հատուկ պահպանվող տարածքներ
 6. Հատուկ նշանակության
 7. Անտառային ֆոնդի
 8. Ջրային ֆոնդի
 9. Պահուստային ֆոնդի[1]։

Հողի տեսակներ ու գոտիներ խմբագրել

Հայաստանում հողային ռեսուրսները հետևյալ կերպ են դասակարգվում՝ ըստ տեսակների և գոտիների. (Աղյուսակում տվյալները ներկայացված են հազար հեկտարով)։

Շրջան Ընդամենը Գյուղատնտեսական հողեր Վարելահող Բազմամյա տնկիներ Խոտհարքներ Արոտավայրեր Անտառներ և թփուտներ Այլ հողեր
Սյունիքի մարզ 450,5 194.3 48.3 2.7 9.6 133.7 57.0 199.2
Գեղարքունիքի մարզ 407,1 240.1 95.3 1.8 35.6 107.4 16.0 278.9
Լոռու մարզ 378,9 192.2 48.4 4.5 39.4 99.9 90.0 96.7
Արագածոտնի մարզ 275,6 136.7 56.2 7.7 4.1 68.7 7.5 131.4
Տավուշի մարզ 270,4 98.6 27.8 6.8 15.0 49.0 123.9 47.9
Շիրակի մարզ 268,0 165.7 84.5 0.5 16.8 63.9 2.5 99.8
Վայոց ձորի մարզ 230,8 75.9 20.6 3.3 4.6 47.4 6.5 148.4
Արարատի մարզ 209,9 99.1 30.0 11.8 2.9 54.4 9.5 101.3
Կոտայքի մարզ 209,5 99.8 40.6 7.6 10.9 40.7 20.0 89.7
Արմավիրի մարզ 124,2 80.7 40.4 13.6 0.2 26.5 1.0 42.5
Երևան 21,5 8.3 2.2 3.3 - 2.8 - 13.2
Ընդամենը 2846,4 1391.4 494.3 63.6 139.1 694.4 333.9 1249.0
 • Առանց Սևանա լճի ջրային տարածքի

Հողերի ձևեր ու տեսակներ խմբագրել

1997 թվականի տվյալների համաձայն՝ Հայաստանի հողային ֆոնդը դասակարգվում է ըստ հողերի ձևերի և տեսակների․

Հողերի տեսակ Հողերի ընդհանուր մակերես Գյուղատնտեսական հողեր Վարելահողեր Բազմամյա տնկիներ Խոտհարքներ Արոտավայրեր
Ընդամենը 2974.3 1391.4 494.3 63.6 139.1 694.4
Գյուղատնտեսական 551.0 509.0 368.0 54.0 66.0 21.0
Բնակելի 66.0 8.4 4.0 2.3 0.1 2.0
Արդյունաբերական, տրանսպորտի, կապի և այլ 95.0 7.5 1.3 0.5 1.6 4.1
Բնապահպանական, մշակութային, բուժական, հանգստյան, սպորտային և պատմամշակութային 230.0 4.3 0.3 0.1 0.3 3.6
Անտառային ֆոնդի 352.0 18.1 0.5 1.8 3.1 12.7
Ջրային ֆոնդի 20.0 - - - - 0.1
Պահուստային ֆոնդի 1660.3 844.1 120.2 5.1 67.8 650.9

Ծանոթագրություններ խմբագրել

 1. Книга:Программа по опустыниванию в Армении 2002