Ոչ հեռուստացույցին
Այս մասնակիցը ալերգիա ունի հեռուստացույցից: